Obsah

MAREC MESIAC KNIHY

V tomto hesle sa niesol I. ročník súťaže v prednese slovenskej literatúry a prózy v MŠ – Lackovce dňa 16. marca 2009, na ktorej si vzájomne "zmerali sily" nielen deti predškolského veku, ale aj tí najmladší.

Podujatie otvorila pani riaditeľka MŠ Marta Behunová, ktorá spolu s pani učiteľkou

Mgr. Martinou Terefenkovou srdečne privítali všetkých zúčastnených a v neposlednoom rade aj pani starostku obce, Ing. Ľuboslavu Hofericovú.

Učiteľky so svojimi žiakmi, ale aj prítomní rodičia a pani starostka potvrdili, že podujatie postavili na podnetnom základe slovenskej literatúry a má sympatickú príťažlivosť. Potvrdili to hlavne detskí recitátori, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku.

I. kategóriu tvorili deti 3 - 4 ročné a II. kategória bola zostavená z tých starších 4 – 5 ročných detí MŠ v Lackovciach.

Výber poézie a prózy bol naozaj rozmanitý a pestrý. Deti prednášali naučené básne a rozprávky s veľkou radosťou a tiež s očakávaním toho najlepšieho výkonu.

Rozhodovanie nebolo vôbec jednoduché. No nakoniec sa rozhodlo. Hodnotiaca porota navrhla

v I. kategórii prvenstvo Peťkovi Fedorcovi, druhé miesto prisúdila Peťke Šarišskej a tretie Šimonkovi Terefenkovi.

Medzi 4 – 5 ročnými deťmi v II. kategórii sa najvyššie umiestnil Matúš Totcimak, za ním nasledoval Ondrej Vasilco a Lucka Šarišská získala tretie miesto.

Všetci súťažiaci dostali sladké odmeny a samozrejme aj diplom za účasť.

I. kolo tejto recitačnej súťaže sa ukončilo veľkým potleskom, ktorý patril tým najmenším – našim deťom, ktoré nám urobili veľkú radosť a postarali sa o krásny umelecký zážitok.

S otvorením ďalšieho II. kola recitačnej súťaže vopred počítajú všetci rodičia našich škôlkárov.

Už teraz sa tešíme!

Mgr. Martina Terefenková- učiteľka MŠ

Stránka

  • 1

recitačná súťaž 3.2009

recitačná súťaž 3.2009

recitačná súťaž 3.2009

recitačná súťaž 3.2009

recitačná súťaž 3.2009

recitačná súťaž 3.2009

recitačná súťaž 3.2009

recitačná súťaž 3.2009

recitačná súťaž 3.2009

recitačná súťaž 3.2009


Stránka

  • 1