Obsah

VIANOČNÁ BESIEDKA V MATERSKEJ ŠKOLE

Stránka

  • 1

MUDr.Mária Onušková predsedníčka miestného spolku SČK oddovzdáva sladkú odmenu deťom

MUDr.Mária Onušková predsedníčka miestného spolku SČK oddovzdáva sladkú odmenu deťom

Čo je v tejto veľkej krabici ?

Čo je v tejto veľkej krabici ?

Radosť z rozbaľovania darčekov

Radosť z rozbaľovania darčekov

Pri rozbaľovaní darčekov pomáha aj riaditeľka MŠ pani Marta Behunová

Pri rozbaľovaní darčekov pomáha aj riaditeľka MŠ pani Marta Behunová

Vystúpenie deti Materskej školy

Vystúpenie deti Materskej školy

Vystúpenie deti Materskej školy

Vystúpenie deti Materskej školy

Vystúpenie deti Materskej školy

Vystúpenie deti Materskej školy

Vystúpenie deti Materskej školy

Vystúpenie deti Materskej školy

MUDr.Martina Šarišská za rodičov deti MŠ oddovzdáva darčeky pre deti

MUDr.Martina Šarišská za rodičov deti MŠ oddovzdáva darčeky pre deti

Vystúpenie deti Materskej školy

Vystúpenie deti Materskej školy


Stránka

  • 1