Obsah

Stránka

  • 1

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ Lackovce 12.12.2018


7. 12. 2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ obce Lackove dňa 03.12.2018


29. 11. 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lackovciach


26. 9. 2018

Stránka

  • 1