Obsah

Stránka

  • 1

Oznámenie verejnosti ÚPN-O Lackovce


8. 1. 2019

Oznámenie o začatí obstarávania úzmenoplánovacej doumentácie ÚPN-O Lackovce


8. 1. 2019

Zadanie Územného plánu obce Lackovce 2019


8. 1. 2019

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ Lackovce 12.12.2018


7. 12. 2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ obce Lackove dňa 03.12.2018


29. 11. 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lackovciach


26. 9. 2018

Stránka

  • 1