Obsah

V  tejto sekcii vám budeme uverejňovať všetky potrebné dokumenty, vzory tlačív, žiadostí a pod. Nebudete už musieť absolvovať cestu na obecný úrad, jednoducho si ich stiahnete, vyplníte.

 

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby