Obsah

MATERSKÁ ŠKOLA

1        

                   Riaditeľka MŠ: Mgr. Martina TEREFENKOVÁ

                  

                                                                  Adresa:  Lackovce 37

                                                                 tel. kontakt:  057/775 52 68  

 

1

2

3