Obsah

Stránka

začiatok stavby plocha pod tribúnou

začiatok stavby plocha pod tribúnou

pripravená plocha

pripravená plocha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka