Obec Lackovce
Lackovce

Aktuality

očkovanie psov

Očkovanie psov

Dátum: 24. 6. 2022

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v sobotu 25.06.2022 o 9:00 sa v našej obci uskutoční očkovanie psov proti besnote, pri autobusovej zastávke pri dome č. 29. Zaočkovať môžete dať len čipovaného psa. Poplatok za očkovanie proti besnote je 8,00 € a za čipovanie 15,00 €.

Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Dátum: 23. 6. 2022

Vážení občania!
Jún je už tradične mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Jeho úlohou je vytvárať kladný vzťah k prírode. Pripomeňme si, že teraz je obdobie príchodu mláďat na svet väčšiny z druhov u nás žijúcich zvierat a preto by sme to v prírode mali citlivejšie vnímať viac tu...

Zápis do Materskej školy

Zápis detí do MŠ

Dátum: 9. 5. 2022

Riaditeľstvo Materskej školy v Lackovciach oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 2. do 31. mája 2022 ...viac tu...

Deň matiek 2022

Deň matiek 2022

Dátum: 2. 5. 2022

Obecný úrad Lackovce srdečne pozýva všetky mamy a staré mamy na Deň matiek v nedeľu 8. mája 2022 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu Lackovce.

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Dátum: 14. 4. 2022

Veľkonočný pozdrav

Požiar domov Ľubiša

Požiar domov v obci Ľubiša

Dátum: 31. 3. 2022

Obec Ľubiša, prosí o pomoc 7 rodinám, ktoré prišli po požiari o domov. Pre túto pomoc zriadila transparentný účet
Názov účtu: Pomoc rodinám: POŽIAR V ĽUBIŠI
Transparentný účet číslo IBAN: SK69 0900 0000 0051 8915 9746
V ich mene Vám ďakujeme za akýkoľvek finančný dar.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 25. 3. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ...viac v prílohe...

MDŽ 2022

Prianie k MDŽ

Dátum: 8. 3. 2022

Prianie k MDŽ.

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Dátum: 7. 3. 2022

Informácie Ministerstva vnútra SR k problematike obchodovania s ľuďmi. Ich cieľom je chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny pred hrozbou trestného činu obchodovania s ľuďmi, bližšie informácie v prílohách.

Informácie o hrozbách pre utečencov

Informácie o hrozbách pre utečencov

Dátum: 7. 3. 2022

Zverejnenie informačných materiálov PSK o hrozbách pre utečencov, bližšie informácie v prílohách.

Poďakovanie

Poďakovanie občanom za zapojenie sa do zbierky pre bábätká na Ukrajine

Dátum: 4. 3. 2022

Milí Lackovčania, aj touto cestou Vám veľmi pekne ďakujeme za nezištnú pomoc a solidárnosť.

Dôležitý oznam

Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny - informácie

Dátum: 3. 3. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejňuje informácie o poskytnutí dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom na území Slovenskej republiky. Bližšie informácie v prílohe.

Dôležitý oznam

Koordinačné centrum RHCP Sobrance

Dátum: 3. 3. 2022

KOORDINAČNÉ CENTRUM RHCP SOBRANCE
(Krízový štáb RHCP Sobrance):
+421 961 763 277
- Všetky možné voľné ubytovacie kapacity, humanitárna pomoc, dobrovoľníci hlásiť: uosppz@minv.sk, www.ktopomozeukrajine.sk

- Zabezpečenie ubytovania: 0915 795 389
- Zabezpečenie dopravy: 0915 793 852

#

Poďakovanie občanom

Dátum: 2. 3. 2022

Milí Lackovčania, chcem sa Vám poďakovať ako starostka obce, ale aj v mene členov miestneho spolku SČK, že sme v takom krátkom čase vedeli zmobilizovať sily a vyzbierať potrebný materiál a veci pre utečencov z Ukrajiny. Ďakujeme za solidárnosť a spolupatričnosť

Oznámenie

Oznámenie

Dátum: 2. 3. 2022

Obecný úrad Lackovce žiada obyvateľov našej obce, ktorí sa rozhodli pomôcť utečencom z Ukrajiny a 3. krajín kvôli konfliktu na Ukrajine a takéto osoby u seba v Lackovciach ubytovali, alebo plánujú ubytovať, aby túto skutočnosť – t.z. počet osôb a miesto ubytovania, hneď hlásili na obecnom úrade

Výpočet  úrovne vytriedenia komunálneho odpadu  1

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Dátum: 2. 3. 2022

Tabuľka vytriedenia komunálneho dopadu obce Lackovce

Daňové priznanie na rok 2022

Upozornenie na podanie daňového priznania k dani na rok 2022

Dátum: 26. 1. 2022

Obec Lackovce, ako správa dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upozorňuje občanov, že do termínu 31.01.2022 je potrebné podať daňové priznanie na rok 2022 ... viac...

Požiar domu v Koškovciach

Pomoc rodine po požiari domu v obci Koškovce

Dátum: 26. 1. 2022

Vážení občania,
Obec Koškovce v snahe pomôcť rodine, ktorej vyhorel rodinný dom, zriadila transparentný účet na odstránenie škôd ... viac tu...

Novoročný pozdrav

Novoročný pozdrav

Dátum: 29. 12. 2021

Novoročný pozdrav

Odchody autobusov platné od 12.12.2021

Odchody autobusov platné od 12.12.2021

Dátum: 8. 12. 2021

Odchody autobusov zo zastávky Lackovce č. d. 39, platné od 12.12.2021.
Upozorňujeme na pridaný nový spoj Lackovce-Humenné s odchodom o 16.40 hod. zo zastávky Lackovce pri č. d. 39.
Podrobnejší prehľad v prílohe.

Nádoba na sklo

Zisťovanie záujmu o zberné nádoby na sklo

Dátum: 1. 12. 2021

Obec Lackovce začína od 01. januára 2022 vykonávať separovaný zber skla už aj s možnosťou zberu a zhromažďovania tejto komodity v plastových nádobách zelenej farby.
Na základe uvedeného zisťujeme záujem občanov o zakúpenie zelenej nádoby na zber skla v cene 18,- Eur. ...viac v prílohe..

Logo_PSk

"Ako sme si tu žili" - Projekt podporený z rozpočtu PSK

Dátum: 22. 11. 2021

"Projekt podporený z rozpočtu PSK" Na základe zmluvy č. Ú PSK 1379/2021/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Obec Lackovce zrealizovala projekt s názvom „Ako sme si tu žili".

Výsadba oddychovej zóny a verejného priestranstva

Dátum: 27. 10. 2021

Obec Lackovce zrealizovala projekt "Výsadba oddychovej zóny a verejného priestranstva"
"Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny"
Cieľom projektu bolo obnova vzhľadu obce do formy dedinského prostredia a zvýšenie pridanej hodnoty oddychovej zóny pri miestnom kostole a ...

SČK

Finančná zbierka

Dátum: 29. 9. 2021

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Lackovciach organizuje finančnú zbierku pre rodinu Dolobáčovú, ktorej rodinný dom bol poškodený požiarom ...viac tu...

PSK logo

Maľovanie priestorov kultúrneho domu s obecným úradom

Dátum: 28. 9. 2021

"Projekt podporený z rozpočtu PSK" Na základe zmluvy č. Ú PSK 811/2021/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Obec Lackovce zrealizovala projekt s názvom „Maľovanie priestorov kultúrneho domu s obecným úradom"

Omša pri kaplnke 1

Omša pri kaplnke

Dátum: 16. 9. 2021

Aj napriek nepriazni počasia sa v piatok 27. augusta 2021 v miestnom lese nad obcou Lackovce stretli veriaci, aby tak už po piaty-krát mohli pri kaplnke Panny Márie sláviť svätú omšu ...viac tu...

Oznam - straty a nálezy

Oznam - straty a nálezy

Dátum: 19. 7. 2021

V lese v katastrálnom území obce Lackovce sa našiel náramkový diaľkový ovládač k akčnej kamere. Prosíme majiteľa, aby sa prihlásil v kancelárii Obecného úradu Lackovce osobne alebo telefonicky na čísle 057/788 53 30. Bližšie informácie podáme až po nahlásení straty.

Optická trasa - líniová telekomunikačná stavba

Stanovisko obce k líniovej telekomunikačnej stavbe

Dátum: 14. 7. 2021

Stanovisko obce k stavbe „Optická trasa na pripojenie stožiara Toweecom a.s. naoptickú sieť Orange Slovensko a.s., optická trasa Humenné Medzilaborce, časť A Okres Humenné“ líniová telekomunikačná stavba.

Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a. s. na optickú sieť Orange Slovensko, a. s. Optická trasa Humenné-Medzilaborce 1

Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a. s. na optickú sieť Orange Slovensko, a. s. Optická trasa Humenné-Medzilaborce

Dátum: 21. 6. 2021

Obec Lackovce oznamuje, že spoločnosť Towercom, a. s. a Orange, a. s. v zastúpení spoločnosťou M-Tel, a. s. plánuje výstavbu stavby „Optická trasa pre pirpojenie stožiarov Towercom a. s. na optickú sieť Orange, a. s. Optická trasa Humenné-Medzilaborce“. Uvedená trasa prechádza aj ...viac tu...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 18. 6. 2021

OR HaZZ v Humennom v zmysle požiarnej prevencie vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov... viac v prílohe...

SODB 2021

Kontaktné miesto otvorené aj cez víkend

Dátum: 11. 6. 2021

Asistované sčítanie sa realizuje na celom Slovensku od 3. mája a potrvá ešte do nedele 13. júna.
Kontaktné miesto pre asistované sčítanie zriadené v Kultúrnom dome Lackovce, Lackovce 37 bude pre občanov otvorené aj počas nadchádzajúceho víkendu ...viac tu...

Cez Iľovnícky hrebeň 2021

Cez Iľovnícky hrebeň 2021

Dátum: 25. 5. 2021

Občianske združenie Laborecká MTB Lackovce organizuje v nedeľu 30. mája 2021 cyklopretek "Cez Iľovnícky hrebeň 2021". Registrácia je možná elektronicky vopred alebo v nedeľu priamo na mieste štartu od 8.00 hod., štart bude o 10.00 hod. z futbalového ihriska Lackovce.

SODB 2021

Upozornenie na riziko potencionálnych podvodníkov

Dátum: 14. 5. 2021

Vážení občania,
v súvislosti s prebiehajúcim Asistovaným sčítaním Vás upozorňujeme na možné riziká a potencionálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva... viac tu...

Zápis do Materskej školy

Zápis do Materskej školy

Dátum: 5. 5. 2021

Zápis do Materskej školy Lackovce

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 od 3.5. - 13.6.2021 1

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 od 3.5. - 13.6.2021

Dátum: 3. 5. 2021

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v termíne od 3.mája do 13.júna 2021 sa uskutoční Asistované sčítanie obyvateľov ...viac tu...

testovanie

Testovanie v obci Lackovce 10.4.2021

Dátum: 6. 4. 2021

Vážení občania,
na základe COVID-automatu Vám oznamujeme, že túto sobotu 10. apríla 2021 bude v našej obci otvorené odberové miesto pre antigénové testovanie na ochorenie COVID-19, v zmenenom čase od 08.00 do 14.00 hod. (posledný odber bude vykonaný o 13.30 hod.)

Dovolenka 1.4.2021

Oznam - dovolenka

Dátum: 31. 3. 2021

Vážení občania,
Obec Lackovce oznamuje, že dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) bude Obecný úrad Lackovce zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky
Za pochopenie ďakujeme.
Ing. Ľuboslava Hofericová
starostka obce

Testovanie 3.4.2021

Testovanie v obci Lackovce 3.4.2021

Dátum: 31. 3. 2021

Vážení občania,
na základe COVID-automatu Vám oznamujeme, že túto sobotu 3. apríla 2021 bude v našej obci otvorené odberové miesto pre antigénové testovanie na ochorenie COVID-19, v  zmenenom čase od 14.00 do 18.00 hod. (posledný odber bude vykonaný o 17.30 hod.)

SODB 2021

Výzva - Sčítanie obyvateľov 2021

Dátum: 24. 3. 2021

Vážení občania,
do 31. marca 2021 prebieha Sčítanie obyvateľov 2021. Vyzývame občanov, ktorí sa ešte nesčítali, sčítajte sa a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym. Sčítate sa bezpečne, nekontaktne, v pohodlí domova, vyplnenie elektronického formuláru netrvá viac ako 10 minút ...viac tu...

Testovanie 27.03.2021

Testovanie v obci Lackovce 27.03.2021

Dátum: 24. 3. 2021

Vážení občania,
na základe COVID-automatu Vám oznamujeme, že túto sobotu 27. marca 2021 bude v našej obci otvorené odberové miesto pre antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 ...viac tu...

Informácia o výluke vlakov osobnej dopravy 1

Informácia o výluke vlakov osobnej dopravy

Dátum: 22. 3. 2021

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. oznamuje realizáciu rekonštrukčných prác, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku Humenné - Dlhé nad Cirochou ...viac tu...

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - výzva

Dátum: 17. 3. 2021

Vážení občania,
do 31. marca 2021 prebieha Sčítanie obyvateľov 2021. Ak ste sa ešte nesčítali, sčítajte sa a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym. Sčítate sa bezpečne, nekontaktne, v pohodlí domova ...viac tu...

Testovanie 20.3.2021

Testovanie v obci Lackovce 20.marca 2021

Dátum: 17. 3. 2021

Vážení občania,
na základe COVID-automatu Vám oznamujeme, že túto sobotu 20. marca 2021 bude v našej obci otvorené odberové miesto pre antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 ...viac tu...

Najdôležitejšie zmeny platné od 3. marca 2021 2

Najdôležitejšie zmeny platné od 3. marca 2021

Dátum: 3. 3. 2021

Od 3. marca 2021 sa menia viaceré opatrenia týkajúce sa zákazu vychádzania, pobytu v prírode, cesty do práce a iné. Posilňujú a zintenzívňujú sa kontroly na hraniciach Slovenskej republiky, ako aj kontroly dodržiavania opatrení ... viac tu ...

Zákaz vychádzania 2

Zákaz vychádzania

Dátum: 3. 3. 2021

Od 3. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19.marca 2021.

Zmena úradných hodín pre verejnosť

Oznam o zmene úradných hodín pre verejnosť

Dátum: 26. 2. 2021

Obec Lackovce oznamuje, že na základe pretrvávajúcej zlej pandemickej situácie a predĺženého núdzového stavu z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, bude od pondelka 1. marca 2021 pracovať v obmedzenom režime ...viac tu...

Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov - inštruktážne video

Dátum: 19. 2. 2021

Vážení spoluobčania,
vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov, ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu ... viac tu...

Už 15.02.2021 začína sčítanie obyvateľov aj obci Lackovce 1

Už 15.2.2021 začína Sčítanie obyvateľov aj obci Lackovce

Dátum: 11. 2. 2021

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov ...tu viac...

Testovanie 13.02.2021

Testovanie v obci Lackovce 13.02.2021 - informácie

Dátum: 11. 2. 2021

Vážení občania,
Obec Lackovce oznamuje, že aj túto sobotu 13. februára 2021 bude v našej obci otvorené odberové miesto na antigénové testovanie v čase od 8.00 hod do 18.00 hod. ( obedná prestávka od 12.00 hod do 13.00 hod.). Odberové miesto a odporúčané poradie platí ako pri predošlom testovaní. Podrobnejšie informácie viď príloha.

Testovanie 6.2.2021

Testovanie v obci Lackovce 06.02.2021 - informácie

Dátum: 4. 2. 2021

Vážení občania,
Obec Lackovce oznamuje, že aj túto sobotu 6. februára 2021 bude v našej obci otvorené odberové miesto na antigénové testovanie v čase od 8.00 hod do 18.00 hod. ( obedná prestávka od 12.00 hod do 13.00 hod.). Odberové miesto a odporúčané poradie platí ako pri predošlom testovaní. Podrobnejšie informácie viď príloha.

SODB2021_logo

Sčítanie obyvateľov - informácie

Dátum: 1. 2. 2021

Vážení občania,
prvýkrát v histórii sa uskutoční sčítanie obyvateľov plne elektronicky, využité budú údaje z existujúcich administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale vyplnením elektronického sčítacieho formulára.Bližšie informácie nájdete tu...

Plošný skríning

Plošný skríning 30.01.2021

Dátum: 28. 1. 2021

Vážení občania,
na základe výsledkov plošného skrínigu a rozhodnutia Ústredného krízového štábu je okres Humenné zaradený medzi okresy vykazujúce vyššiu mieru pozitivity. V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že v našej obci bude v sobotu 30.januára 2021 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.zriadené mobilné odberové miesto na antigenové testovanie.
Odporúčané poradie a miesto testovania bude rovnaké ako pri testovaní minulý týždeň. Bližšie informácie (viď. príloha).
Ing. Ľuboslava Hofericová
starostka obce

Dôležitý oznam

Obecný úrad v núdzovom režime - predĺženie

Dátum: 25. 1. 2021

Vážení občania,
v súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19 Obecný úrad Lackovce predlžuje prácu v núdzovom režime do 7.februára 2021.

Úradné hodiny pre verejnosť sú zrušené.

Všetko potrebné môžete vybaviť aj elektronicky prostredníctvom e-mailového kontaktu alebo telefonicky.
E-mail: obeclackovce@lackovce.sk
Tel. č. : 057 788 53 30

Pri vstupe do budovy Obecného úradu je umiestnená schránka, do ktorej môžete vložiť doklady na odovzdanie alebo vybavenie.
Mimoriadne opatrenie je v aktuálnej epidemiologickej situácii zodpovedné nielen voči klientom Obecného úradu Lackovce, ale aj zamestnancom úradu a ich rodinám.

Obmedzenie sa končí uplynutím 07. februára 2021.

Ing. Ľuboslava Hofericová
starostka obce

Tlačová správa 20.01.2021 1

Tlačová správa ŠÚ SR z 20.01.2021

Dátum: 21. 1. 2021

Tlačová správa ŠÚ SR - posun termínu asistovaného sčítania.

Informácie o priebehu testovania v obci Lackovce

Informácie o priebehu testovania v obci Lackovce

Dátum: 21. 1. 2021

Informácie o priebehu testovania v obci Lackovce, ktoré sa uskutoční dňa 23.01.2021 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. v exteriéri (areál) Kultúrneho domu.

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Dátum: 21. 12. 2020

Vianočný pozdrav 2020

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Dátum: 21. 12. 2020

Sčítanie obyvateľov v roku 2021
Kedy prebieha sčítanie?
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
Kto sa sčítava?
Sčítava sa každý, kto má  v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Aké údaje sa uvádzajú?
Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Aktuálne obmedzenia 1

Aktuálne obmedzenia

Dátum: 26. 10. 2020

Aktuálne obmedzenia v súvislosti s protiepidemickými opatreniami proti šíreniu COVID-19 platné od 24.10.2020.

Úcta starším

ÚCTA STARŠÍM

Dátum: 25. 10. 2020

Príhovor starostky a kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty starším.


Projekt podporený z rozpočtu PSK

SODB 2021

Tlačová správa k SOBD Prešovský kraj

Dátum: 23. 10. 2020

Tlačová správa Štatistického úradu SR k SODB za Prešovský kraj.

Opatrenia ÚVZ SR od 18.09.2020 1

Opatrenia ÚVZ SR od 18.09.2020

Dátum: 24. 9. 2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR všetkým prevádzkovateľom zariadení a k usporadúvaniu hromadných podujatí s účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania.

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok od 14.09.2020 1

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok od 14.09.2020

Dátum: 17. 9. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie k noseniu rúšok s účinnosťou od 14.09.2020

Upozornenie na výskyt inváznych druhov rastlín

Dátum: 19. 8. 2020

Štátna ochrana prírody SR, správa CHKO Východné Karpaty so sídlom Duchnovičova 535, 068 01 Medzilaborce upozorňuje verejnosť, že v súvislosti s neustálym rozširovaním inváznych druhov rastlín v krajine a v dôsledku ich negatívneho vplyvu na pôvodnú flóru i biotopy bol schválený zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 01.08.2020.
Štátna ochrana prírody SR spracovala Informačné letáky prístupné na odkazoch nižšie.

SODB 2021

Dátum: 29. 7. 2020

Informačné letáky k sčítaniu obyvateľov domov a bytov 2021.

Oznam PSK o možnosti podávania požiadaviek k CP

Dátum: 22. 7. 2020

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021.Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 8. 5. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Humenné, Snina a Medzilaborce od 05.05.2020 od 11.00 hod.

Deň Matiek

Drahé naše mamy, mamky , milé staré mamy.

Dátum: 7. 5. 2020

Želáme vám k nedeľnému krásnemu sviatku – dňu matiek
veľa zdravia, šťastia, Božích milostí, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí.
Prajeme vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť vás. Aby ste milovali a boli milované.
V mene vašich detí vám ďakujeme za jedinečnosť, ďakujeme za život, za lásku, za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil. Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky.

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva Lackovce

Zápis deti do Materskej školy

Zápis deti do Materskej školy

Dátum: 30. 4. 2020

Zápis prebieha od 30.4.2020 do 31.5.2020 v budove MŠ, v čase od 8.00 do 11.00 hod. za prísnych hygienických opatrení.

Rozšírenie núdzového stavu 3

Rozšírenie núdzového stavu

Dátum: 7. 4. 2020

Na základe Uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území SR vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08.04.2020 00:00 hodiny do 13.04.2020 23:59 . Obmedzenie sa nevzťahuje:
1.cestu do zamestnania a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti
2.cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb / nákup potravín, liekov .../
3.cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2 pre inú osobu /dobrovoľníctvo ,susedská pomoc/v rámci okresu
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia vrátanie sprevádzania blízkou osobou
5.pohyb v prírode v rámci okresu
6. cesty na pohreb blízkej osoby
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú staroslivosť odkázaný
ZAKAZUJE SA:
uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Farský oznam

Farnosť sv. Košických mučeníkov Humenné

Dátum: 3. 4. 2020

PROSÍME VÁS - ZOSTAŇTE S NAMI

#

Usmernenie hlavného hygienika SR z 30.03.2020

Dátum: 3. 4. 2020

Charakteristika ochorenia.
Definícia prípadu.
Proti epidemické opatrenie pre osoby v kontakte s COVID- 19

#

Odpočet plynu v obci Lackovce 04.04.2020

Dátum: 1. 4. 2020

Oznamujeme občanom, že v sobotu 04.04.2020 v čase od 08:00 - 10:00 hodiny bude pracovníčka pošty v našej obci vykonávať odpočet plynu v jednotlivých domácností.

Zmena cestovného poriadku

Pozor zmena CP od 01.04.2020

Dátum: 25. 3. 2020

Cestovné poriadky pre obec Lackovce od 01.04.2020

Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb

OPATRENIE ÚVZ SR oDočasnom pozastavením poskytovanie sociálnych služiebžieb

Dátum: 25. 3. 2020

Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie ,  ÚVZ SR o zatvorení prevádzok v nedeľu zo dňa 24.3.2020 1

Opatrenie , ÚVZ SR o zatvorení prevádzok v nedeľu zo dňa 24.3.2020

Dátum: 25. 3. 2020

A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci
uzatvoriť:

Opatrenie , ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.03.2020

Opatrenie , ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.03.2020

Dátum: 25. 3. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje)

#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 21. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

OPATRENIE ÚVZ SR ZO dňa 15.03.2020 1

OPATRENIE ÚVZ SR ZO dňa 15.03.2020

Dátum: 16. 3. 2020

S účinnosťou od 16.03.2020 od 6:00 hod sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

OZNAM 1

OZNAM - zmena úradných hodín

Dátum: 15. 3. 2020

Oznamujeme občanom , že vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia stránkové hodiny Obecného úradu Lackovce počas trvania mimoriadnej situácie pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy s účinnosťou od pondelka 16.03.2020 až do odvolania budú v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod.
Ing. Ľuboslava Hofericová
starostka obce

OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zravia 1

OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zravia

Dátum: 15. 3. 2020

Zákaz prevádzok. Čítaj ďalej.

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

Dátum: 11. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020. Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/ oddelení epidemiológie RÚVZ v SK

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Dátum: 10. 3. 2020

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Dátum: 10. 3. 2020

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Dátum: 10. 3. 2020

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Vianočné trhy 2019 2

Vianočné trhy 2019

Dátum: 19. 12. 2019

Obecný úrad Lackovce v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva a výborov miestnych spoločenských organizácií zorganizovali uplynulú sobotu už v poradí 5. ročník vianočných trhov.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 12. 8. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vzhľadom k zmene počasia odvoláva vyhlásený  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený dňa 04.07.2019 pre územný obvod okresu Humenné.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 8. 7. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov : Humenné, Snina , Medzilaborce od 04. 07. 2019 v čase od : 13.00 hod. do odvolania

Zadanie Územného plánu obce Lackovce 2019

Dátum: 8. 1. 2019

-

Oznámenie verejnosti ÚPN-O Lackovce

Dátum: 8. 1. 2019

-

Oznámenie o začatí obstarávania úzmenoplánovacej doumentácie ÚPN-O Lackovce

Dátum: 3. 1. 2019

-

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ Lackovce 12.12.2018

Dátum: 7. 12. 2018

-

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ obce Lackove dňa 03.12.2018

Dátum: 29. 11. 2018

-

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lackovciach

Dátum: 26. 9. 2018

-

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Vystúpenie deti Materskej školy