Obec Lackovce
Lackovce

Aktuality

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 17.09.2019

Dátum: 12. 9. 2019

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ v Lackovciach, ktoré sa bude konať dňa 17. 09. 2019 v kancelárii Obecného úradu Lackovce.

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 19.08.2019

Dátum: 13. 8. 2019

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 19.08.2019

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 12. 8. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vzhľadom k zmene počasia odvoláva vyhlásený  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený dňa 04.07.2019 pre územný obvod okresu Humenné.

#

Deň obce 2019

Dátum: 26. 7. 2019

Deň obce Lackovce 2019.
V piatok 5. júla 2019 zorganizovala obec Lackovce v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva a výbormi miestnych organizácií Deň obce 2019, ktorý sa začal už na pravé poludnie na futbalovom ihrisku odštartovaním súťaže vo varení najlepšieho guláša.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 8. 7. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov : Humenné, Snina , Medzilaborce od 04. 07. 2019 v čase od : 13.00 hod. do odvolania

Zadanie Územného plánu obce Lackovce 2019

Dátum: 8. 1. 2019

-

Oznámenie verejnosti ÚPN-O Lackovce

Dátum: 8. 1. 2019

-

Oznámenie o začatí obstarávania úzmenoplánovacej doumentácie ÚPN-O Lackovce

Dátum: 3. 1. 2019

-

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ Lackovce 12.12.2018

Dátum: 7. 12. 2018

-

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ obce Lackove dňa 03.12.2018

Dátum: 29. 11. 2018

-

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lackovciach

Dátum: 26. 9. 2018

-

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie