Obec Lackovce
Lackovce

Aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Dátum: 28. 1. 2020

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR v roku 2020

Vianočné trhy 2019 2

Vianočné trhy 2019

Dátum: 19. 12. 2019

Obecný úrad Lackovce v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva a výborov miestnych spoločenských organizácií zorganizovali uplynulú sobotu už v poradí 5. ročník vianočných trhov. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa tohtoročné trhy nekonali v parku pred kostolom, ale na verejnom priestranstve pred Obecným úradom, no i napriek tomu mnohí obyvatelia i návštevníci obce prišli podporiť túto už tradičnú akciu. V ponuke boli rôzne vianočné ozdoby, ikebany, svietniky a sladké medovníčky, ktoré pripravili pracovníčky obecného úradu, učiteľky materskej školy s deťmi a ich rodičmi na vianočných tvorivých dielňach. Predvianočnú atmosféru nám svojím vystúpením spríjemnili deti Materskej školy v Lackovciach a deti z obce, ktoré sa venujú spevu a hre na hudobné nástroje. V upršanom počasí každému dobre padol na zahriatie poslanecký punč, ktorý si mohli vychutnať z ručne dekorovaných hrnčekov, či pečená klobáska. O skvelú kapustnicu sa postarali členovia výboru miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, ktorí vyrobili aj nákupné tašky a ozdobné vianočné sviečky, členky výboru miestneho spolku Únie žien Slovenska nachystali tradičné pečené kapustové pirohy. Všetky ponúkané výrobky a pochúťky boli za dobrovoľný príspevok. Celková suma príspevkov predstavuje sumu 916,24 €, za čo patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili a finančne podporili túto akciu. Časť príspevku bude použitá pre Materskú školu v Lackovciach na zakúpenie a čiastka vo výške 500,- € bude zaslaná na účet vytvorený pre obyvateľov obytného domu v Prešove, ktorý bol zničený požiarom po výbuchu plynu.
Starostka obce Ing. Ľuboslava Hofericová sa touto cestou chce poďakovať aj všetkým, ktorý prispeli nie len finančne, ale aj svojou tvorivou prácou, výrobkami a hlavne ochotou a chuťou pomôcť pri zorganizovaní tejto vydarenej akcie.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum: 12. 11. 2019

Informácie pre voliča

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 12. 8. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom vzhľadom k zmene počasia odvoláva vyhlásený  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený dňa 04.07.2019 pre územný obvod okresu Humenné.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 8. 7. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov : Humenné, Snina , Medzilaborce od 04. 07. 2019 v čase od : 13.00 hod. do odvolania

Zadanie Územného plánu obce Lackovce 2019

Dátum: 8. 1. 2019

-

Oznámenie verejnosti ÚPN-O Lackovce

Dátum: 8. 1. 2019

-

Oznámenie o začatí obstarávania úzmenoplánovacej doumentácie ÚPN-O Lackovce

Dátum: 3. 1. 2019

-

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ Lackovce 12.12.2018

Dátum: 7. 12. 2018

-

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ obce Lackove dňa 03.12.2018

Dátum: 29. 11. 2018

-

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Lackovciach

Dátum: 26. 9. 2018

-

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie