Menu
Obec Lackovce
Lackovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
4. 11. 2021

Dodatok 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

Dodatok 2/2021

0,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Lackovce

29. 10. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č.1

178 594,32 EUR Stosedemdesiatosemtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur tridsaťdva eurocentov

EUROVIA SK, a. s.

Obec Lackovce

29. 10. 2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné - sídl. III. (filiálka Lackovce)

Obec Lackovce

28. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

139,00 EUR Stotridsaťdeväť eur

MK hlas, s. r. o.

Obec Lackovce

25. 10. 2021

Darovacia zmluva č. 03/2021

Darovacia zmluva č. 03/2021

0,00 EUR

Branislav Brecik, Mgr. Dominika Brecikova

Obec Lackovce

21. 10. 2021

Zmluva č. 75/POD-702/21

Zmluva č. 75/POD-702/21

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lackovce

1. 10. 2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

0,00 EUR

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Lackovce

3. 9. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb

Dodatok č. 2

0,00 EUR

PROALERGO, s. r. o.

Obec Lackovce

30. 8. 2021

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Lackovce

10. 8. 2021

Dohoda č. 21/35/054/107

Dohoda č. 21/35/054/107

5 380,64 EUR Päťtisíctristoosemdesiat eur šesťdesiatštyri eurocentov

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

30. 7. 2021

Darovacia zmluva č. 01/2021

Darovacia zmluva č. 01/2021

0,00 EUR

Michal Tkáč

Obec Lackovce

14. 7. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

8. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 48/2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipal

8 000,00 EUR Osemtisíc eur

Nadácia SPP

Obec Lackovce

25. 6. 2021

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

326,45 EUR

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

1. 6. 2021

Zmluva č. 1379/2021/OPR

Zmluva č. 1379/2021/OPR

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

1. 6. 2021

Zmluva č. 811/2021/OPR

Zmluva č. 811/2021/OPR

1 100,00 EUR Jedentisícsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

27. 5. 2021

Zmluva č. 01/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lackovce na rok 2021

Zmluva č. 01/2021

500,00 EUR Päťsto eur

Laborecká MTB

Obec Lackovce

10. 5. 2021

Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 23.06.2020ti

Príloha č. 2

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Lackovce

1. 4. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

152 720,86 EUR Stopäťdesiatdvatisícsedemstodvadsať eur osemdesiatšesť eurocentov

EUROVIA SK, a. s.

Obec Lackovce

17. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Lackovce

2. 3. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združe

0,00 EUR

NATUR-PACK, a. s.

Obec Lackovce

2. 3. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní servisu výpočtovej techniky č. 01102011

Dodatok k zmluve o poskytovaní servisu výpočtovej

0,00 EUR

Ingrid Bakajsová BENET

Obec Lackovce

26. 2. 2021

Kúpna zmluva č. 01/2021

Kúpna zmluva č. 01/2021

26,00 EUR Dvadsaťšesť eur

Štefan Branovský

Obec Lackovce

25. 1. 2021

Kúpna zmluva č. 05/2020

Kúpna zmluva č. 05/2020

6 220,00 EUR šesťtisícdvestodvadsať eur

Krištof Korenko

Obec Lackovce

25. 1. 2021

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

Dodatok 1/2021

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 265

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie