Obec Lackovce
Lackovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 7. 2021

Darovacia zmluva č. 01/2021

Darovacia zmluva č. 01/2021

0,00 EUR

Michal Tkáč

Obec Lackovce

14. 7. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

8. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 48/2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipal

8 000,00 EUR Osemtisíc eur

Nadácia SPP

Obec Lackovce

25. 6. 2021

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

326,45 EUR

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

1. 6. 2021

Zmluva č. 1379/2021/OPR

Zmluva č. 1379/2021/OPR

1 300,00 EUR Jedentisíctristo eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

1. 6. 2021

Zmluva č. 811/2021/OPR

Zmluva č. 811/2021/OPR

1 100,00 EUR Jedentisícsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

27. 5. 2021

Zmluva č. 01/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lackovce na rok 2021

Zmluva č. 01/2021

500,00 EUR Päťsto eur

Laborecká MTB

Obec Lackovce

10. 5. 2021

Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 23.06.2020ti

Príloha č. 2

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Lackovce

1. 4. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

152 720,86 EUR Stopäťdesiatdvatisícsedemstodvadsať eur osemdesiatšesť eurocentov

EUROVIA SK, a. s.

Obec Lackovce

17. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Lackovce

2. 3. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združe

0,00 EUR

NATUR-PACK, a. s.

Obec Lackovce

2. 3. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní servisu výpočtovej techniky č. 01102011

Dodatok k zmluve o poskytovaní servisu výpočtovej

0,00 EUR

Ingrid Bakajsová BENET

Obec Lackovce

26. 2. 2021

Kúpna zmluva č. 01/2021

Kúpna zmluva č. 01/2021

26,00 EUR Dvadsaťšesť eur

Štefan Branovský

Obec Lackovce

25. 1. 2021

Kúpna zmluva č. 05/2020

Kúpna zmluva č. 05/2020

6 220,00 EUR šesťtisícdvestodvadsať eur

Krištof Korenko

Obec Lackovce

25. 1. 2021

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

Dodatok 1/2021

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Lackovce

22. 1. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

930,00 EUR Deväťstotridsať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lackovce

21. 1. 2021

Zmluva č. C174.2021

Zmluva č. C174.2021

0,00 EUR

FECUPRAL, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

19. 1. 2021

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

466,18 EUR Štyristošesťdesiatšesť eur osemnásť eurocentov

STOMADENT SK s. r. o.

Obec Lackovce

19. 1. 2021

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

233,09 EUR Dvestotridsaťtri eur deväť eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

29. 12. 2020

Dohoda č. 20/35/012/80

Dohoda č. 20/35/012/80

0,00 EUR

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

29. 12. 2020

Dohoda č. 20/35/010/102

Dohoda č. 20/35/010/102

0,00 EUR

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

8. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Lackovce

2. 12. 2020

Dodatok č. 5 k ZoD 213/02/10/HSV

Dodatok č. 5 k ZoD č. 231/02/10/HSV

58 358,04 EUR Päťdesiatosemtisíctristopäťdesiatosem eur štyri eurocenty

PEhAES,a.s

Obec Lackovce

26. 11. 2020

Kúpna zmluva 04/2020

Kúpna zmluva č 04/2020

26 401,00 EUR Dvadsaťšesťtisícštyristojeden eur

PhDr. Václav Rajnič, Mária Dudiaková, Ing. Eva Marková, Alena Rothlingová

Obec Lackovce

12. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 255

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie