Menu
Obec Lackovce
Lackovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 1. 2020

Kúpna zmluva č. 07/2019

Kúpna zmluva č. 07/2019

48 180,00 EUR Štyridsaťosemtisícstoosemdesiat eur

Ing. Martina Dudová PhD, Buď kreatívny

Obec Lackovce

3. 1. 2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

ZoD 01/2020

78 033,35 EUR Sedemdesiaosemtisíctridsaťtri eur 35 centov

Pavel Múka - RECO

Obec Lackovce

16. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201915134

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

100,80 EUR Jednostoeur osemdesiat eurocentov

Disig, a. s.

Obec Lackovce

5. 11. 2019

Dohoda č. 1

Dohoda č. 1

0,00 EUR

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

30. 10. 2019

Kúpna zmluva č. 06/2019

Kúpna zmluva č. 06/2019

29 700,00 EUR Dvadsaťdeväťtisícsedemsto eur

Vitalii Shumeiko

Obec Lackovce

28. 10. 2019

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 02/2016

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 02/2016

0,00 EUR

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

28. 10. 2019

Dodatok k zmluve o dielo č. 01-03-2016

Dodatok k zmluve o dielo č. 01-03-2016

Neuvedené

KApAR, s.r.o.

Obec Lackovce

25. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí č. 02/2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávani

0,00 EUR

LAURA, združnie mladých

Obec Lackovce

22. 10. 2019

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškondňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu č. 03/2019

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňoan

360,07 EUR Tristošesťdesiat eur sedem eurocentov

STOMADENT SK s. r. o.

Obec Lackovce

22. 10. 2019

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu 02/2019

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

83,10 EUR Osemdesiattri eur desať eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

9. 10. 2019

Kúpna zmluva č. 05/2019

Kúpna zmluva č. 05/2019

13 600,00 EUR Trinásťtisícšesťsto eur

Mgr. Zuzana Kapralová

Obec Lackovce

9. 10. 2019

Kúpna zmluva č. 04/2019

Kúpna zmluva č. 04/2019

13 736,00 EUR Tirnásťtisícsedemstotridsaťšesť eur

JUDr. Oskar Balogáč

Obec Lackovce

9. 10. 2019

Kúpna zmluva č. 03/2019

Kúpna zmluva č. 03/2019

13 600,00 EUR Trinásťtisícšesťsto eur

Schlimbachová Denisa

Obec Lackovce

9. 10. 2019

Kúpna zmluva č. 02/2019

Kúpna zmluva č. 02/2019

13 600,00 EUR Trinásťtisícšesťsto eur

Schlimbach Stanislav

Obec Lackovce

9. 10. 2019

Kúpna zmluva č. 01/2019

Kúpna zmluva č. 01/2019

13 770,00 EUR Trinásťtisícsedemstosedemdesiat eur

Adam Halúska

Obec Lackovce

3. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí č. 01/2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávani

0,00 EUR

Mesto Humenné zriaďovateľ Centra voľného času pri ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné

Obec Lackovce

3. 10. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

840,00 EUR Osemstoštyridsať eur

Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor

Obec Lackovce

2. 9. 2019

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Dodatok č. 1

0,00 EUR

PROALERGO, s. r. o.

Obec Lackovce

2. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/AH058

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2019/A

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Nadácia EPH

Obec Lackovce

25. 7. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone majetku obce č. 485/5/2011/Závod HN

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone majetku obce č. 485

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

23. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly

11 318,40 EUR Jedenásťtisíctristoosemnásť eur štyridsať centov

SR zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

Obec Lackovce

3. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071U435

Z311071U435

12 804,48 EUR Dvanásťtisícosemstoštyri eur štyridsaťosem centov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Obec Lackovce

3. 7. 2019

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP/2019/277-BZ

ZoP/2019/277-BZ

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a. s.

Obec Lackovce

2. 7. 2019

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

139,42 EUR Stotridsaťdeväť eur štyridsaťdva eurocentov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

26. 6. 2019

Dodatok č. 1 k ZoD 4907.8061048VBA na realizáciu prác na stavbe:

Dodatok č. 1 k ZoD 4907.8061048VBA

179 299,31 EUR Stodedemdesiatdeväťtisícdvestvodevädesiatdeväť eur tridsaťjeden centov

EUROVIA SK, a. s.

Obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 258

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie