Obsah

ZASTUPITEĽSTVO

Samospráva obecného úradu Lackovce

Starostka a poslanci obecného zastupiteľstva
Zástupca starostky:

MVDr. MICHAL TILŇÁK

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Jozef Behún

Jozef Gregorovič

Jozef Nazad      

Bc. Jozef Pristáš

Mgr. Miroslav Sinčák    

Marián Židó