Obec Lackovce
Lackovce

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 46
Upozornenie pre majiteľov motorových vozidiel 2

Upozornenie pre majiteľov motorových vozidiel

Dátum: 14. 1. 2021

Vážení občania,
z dôvodu vykonávania údržby miestnych komunikácií v zimnom období, upozorňujeme vlastníkov automobilov, ktorí parkujú automobily na miestnych komunikáciách alebo v ich bezprostrednej blízkosti, že miestna komunikácia nie je miestom určeným na parkovanie.
Prosíme, aby ste svoje autá parkovali vo svojich dvoroch, nakoľko prekážajú pri vykonávaní údržby ciest. Na miestach, kde budú odparkované automobily sa nebude odhŕňať sneh ani posypovať cesta, pretože obec nebude zodpovedať za prípadné možné poškodenia automobilov.
Buďte tolerantní, lebo zabraňujete údržbe miestnych komunikácií pre ostatných.

Obecný úrad v núdzovom režime 1

Obecný úrad v núdzovom režime

Dátum: 7. 1. 2021

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19 v nadväznosti na uznesenie Vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12. 2020, ktorým obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, od 1. januára 2021 do 24. januára 2021, bude  Obecný úrad Lackovce pracovať v núdzovom režime.

Úradné hodiny pre verejnosť sú zrušené.

Všetko potrebné môžete vybaviť aj elektronicky prostredníctvom e-mailového kontaktu alebo telefonicky.

E-mail: obeclackovce@lackovce.sk
Tel. č. : 057 788 53 30

Pri vstupe do budovy Obecného úradu je umiestnená schránka, do ktorej môžete vložiť doklady na odovzdanie alebo vybavenie.

Obmedzenie sa končí uplynutím 24. januára 2021.

vývoz odpadu v obci na rok 2021

Zber komunálneho odpadu z domácností na rok 2021

Dátum: 4. 1. 2021

Harmonogram zberu odpadu na rok 2021
Harmonogramy sa budú priebežne doručovať do každej domácnosti v tomto a nasledujúcom týždni.
POZOR ZAJTRA 5.1.2021 SA ZBIERAJÚ PLASTY.
Vrecia s plastovým odpadom vyložte ráno do 6:30 hodine pred svoje domy .

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Dátum: 21. 12. 2020

Vianočný pozdrav 2020

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Dátum: 21. 12. 2020

Sčítanie obyvateľov v roku 2021
Kedy prebieha sčítanie?
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.
Kto sa sčítava?
Sčítava sa každý, kto má  v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Aké údaje sa uvádzajú?
Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Zatvorené

OZNAM

Dátum: 18. 12. 2020

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v dňoch od 21.12.2020 do 07.01.2021 bude kancelária Obecného úradu Lackovce zatvorená.
Ing. Ľuboslava Hofericová
starostka obce

Výsledky 2. kola celoplošného testovania v obci Lackovce 1

Výsledky 2. kola celoplošného testovania v obci Lackovce

Dátum: 11. 11. 2020

V dňoch 7. a 8.11.2020 sa konalo 2. kolo celoplošného testovania občanov SR na ochorenie COVID-19. V obci Lackovce bolo zriadené jedno odberné miesto. Spolu za obidva dni bolo vykonaných 635 odberov z čoho boli 3 pozitívne, čo predstavuje 0,47%.

Aktuálne obmedzenia 1

Aktuálne obmedzenia

Dátum: 26. 10. 2020

Aktuálne obmedzenia v súvislosti s protiepidemickými opatreniami proti šíreniu COVID-19 platné od 24.10.2020.

Úcta starším

ÚCTA STARŠÍM

Dátum: 25. 10. 2020

Príhovor starostky a kultúrny program pri príležitosti mesiaca úcty starším.


Projekt podporený z rozpočtu PSK

SODB 2021

Tlačová správa k SOBD Prešovský kraj

Dátum: 23. 10. 2020

Tlačová správa Štatistického úradu SR k SODB za Prešovský kraj.

Detaily k sprísneným opatreniam 1

Detaily k sprísneným opatreniam

Dátum: 15. 10. 2020

Detaily k sprísneným opatreniam

Bratislava – 12. október 2020 - V najbližších dňoch sa na Slovensku sprísnia protiepidemické opatrenia, informovali o tom členovia Ústredného krízového štábu po jeho zasadnutí v nedeľu 11. októbra.

Opatrenia ÚVZ SR od 18.09.2020 1

Opatrenia ÚVZ SR od 18.09.2020

Dátum: 24. 9. 2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR všetkým prevádzkovateľom zariadení a k usporadúvaniu hromadných podujatí s účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania.

Tlačová správa k SODB za Prešovský kraj 1

Tlačová správa k SODB za Prešovský kraj

Dátum: 24. 9. 2020

Tlačová správa Štatistického úradu SR k SODB za Prešovský kraj.

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok od 14.09.2020 1

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok od 14.09.2020

Dátum: 17. 9. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje opatrenie k noseniu rúšok s účinnosťou od 14.09.2020

Upozornenie na výskyt inváznych druhov rastlín

Dátum: 19. 8. 2020

Štátna ochrana prírody SR, správa CHKO Východné Karpaty so sídlom Duchnovičova 535, 068 01 Medzilaborce upozorňuje verejnosť, že v súvislosti s neustálym rozširovaním inváznych druhov rastlín v krajine a v dôsledku ich negatívneho vplyvu na pôvodnú flóru i biotopy bol schválený zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 01.08.2020.
Štátna ochrana prírody SR spracovala Informačné letáky prístupné na odkazoch nižšie.

SODB 2021

Dátum: 14. 8. 2020

Regionálna tlačová správa k SODB za Prešovský kraj.

SODB 2021

Dátum: 29. 7. 2020

Informačné letáky k sčítaniu obyvateľov domov a bytov 2021.

Oznam PSK o možnosti podávania požiadaviek k CP

Dátum: 22. 7. 2020

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021.Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 8. 5. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Humenné, Snina a Medzilaborce od 05.05.2020 od 11.00 hod.

Deň Matiek

Drahé naše mamy, mamky , milé staré mamy.

Dátum: 7. 5. 2020

Želáme vám k nedeľnému krásnemu sviatku – dňu matiek
veľa zdravia, šťastia, Božích milostí, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí.
Prajeme vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť vás. Aby ste milovali a boli milované.
V mene vašich detí vám ďakujeme za jedinečnosť, ďakujeme za život, za lásku, za každé milé slovo, bozk, úsmev, povzbudenie, ale aj pokarhanie, lebo aj to treba k životu, aby človek nezablúdil. Buďte nám zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte dlhé roky.

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva Lackovce

Zápis deti do Materskej školy

Zápis deti do Materskej školy

Dátum: 30. 4. 2020

Zápis prebieha od 30.4.2020 do 31.5.2020 v budove MŠ, v čase od 8.00 do 11.00 hod. za prísnych hygienických opatrení.

Rozšírenie núdzového stavu 3

Rozšírenie núdzového stavu

Dátum: 7. 4. 2020

Na základe Uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území SR vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08.04.2020 00:00 hodiny do 13.04.2020 23:59 . Obmedzenie sa nevzťahuje:
1.cestu do zamestnania a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti
2.cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb / nákup potravín, liekov .../
3.cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2 pre inú osobu /dobrovoľníctvo ,susedská pomoc/v rámci okresu
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia vrátanie sprevádzania blízkou osobou
5.pohyb v prírode v rámci okresu
6. cesty na pohreb blízkej osoby
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú staroslivosť odkázaný
ZAKAZUJE SA:
uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Farský oznam

Farnosť sv. Košických mučeníkov Humenné

Dátum: 3. 4. 2020

PROSÍME VÁS - ZOSTAŇTE S NAMI

#

Usmernenie hlavného hygienika SR z 30.03.2020

Dátum: 3. 4. 2020

Charakteristika ochorenia.
Definícia prípadu.
Proti epidemické opatrenie pre osoby v kontakte s COVID- 19

#

Odpočet plynu v obci Lackovce 04.04.2020

Dátum: 1. 4. 2020

Oznamujeme občanom, že v sobotu 04.04.2020 v čase od 08:00 - 10:00 hodiny bude pracovníčka pošty v našej obci vykonávať odpočet plynu v jednotlivých domácností.

Zmena cestovného poriadku

Pozor zmena CP od 01.04.2020

Dátum: 25. 3. 2020

Cestovné poriadky pre obec Lackovce od 01.04.2020

Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb

OPATRENIE ÚVZ SR oDočasnom pozastavením poskytovanie sociálnych služiebžieb

Dátum: 25. 3. 2020

Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb

Opatrenie ,  ÚVZ SR o zatvorení prevádzok v nedeľu zo dňa 24.3.2020 1

Opatrenie , ÚVZ SR o zatvorení prevádzok v nedeľu zo dňa 24.3.2020

Dátum: 25. 3. 2020

A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci
uzatvoriť:

Opatrenie , ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.03.2020

Opatrenie , ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 24.03.2020

Dátum: 25. 3. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje)

#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 21. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Zobrazeno 1-30 z 46

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie