Menu
Obec Lackovce
Lackovce

Projekt cezhraničnej spolupráce

 P  r o j e k t     c e z h r a n i č n e j   s p o l u p r á c e1

a

 

PL-SK 2007-2013

 

Názov projektu  : Kultúra bez hraníc.

Výstavba a modernizácia Poľsko -Slovenských

kultúrnych domov 

Obec Besko a 15 obci Koškovského Mikroregiónu

Na základe spolupráce medzi obcami Koškovského mikroregiónu a gminy Besko, ktorá už trvá niekoľko rokov, pri vzájomných stretnutiach a rozhovoroch, vznikol pri vyhlásení výzvy na predkladanie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13 návrh, na zrealizovanie spoločného projektu pod názvom: Kultúra bez hraníc.

Výstavba a modernizácia Poľsko – Slovenských kultúrnych domov Obec Besko a 15 obcí Koškovského Mikroregiónu.

Cieľom tohto spoločného projektu je rozvoj, upevnenie a zintenzívnenie spolupráce medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou, ale aj medzi spoločenstvami jednotlivých obcí. V ďalšej perspektíve sa plánuje, že dlhodobým výsledkom realizovaných aktivít bude rast medzinárodnej výmeny, rozvoj v oblasti kultúry, športu a vzdelávania.

   Vedúci partner - Gmina Besko

 Partneri projektu - Obec Hankovce,      Obec Dedačov ,      Obec Koškovce,     Obec Jabloň,          Obec Slovenské Krivé     ,Obec Zbudské Dlhé,      Obec Hrabovec nad Laborcom,           Obec Ľubiša,        Obec Vyšné Ladičkovce,        Obec Nižné Ladičkovce ,     Obec Veľopolie Obec Udavské,         Obec Kochanovce,      Obec Rokytov pri Humennom     Obec Lackovce                                  

V rámci spomínaného Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13 bol schválený finančný príspevok  z ERDF: 1 527 295,75 € - 85 % celkových oprávnených nákladov ,
pre obec Lackovce v celkovej výške 23.129,52 € na realizáciu projektu „Modernizácia kultúrneho domu obce Lackovce“.

Na základe tohto projektu bude realizovaná modernizácia jestvujúceho kultúrneho domu v obci Lackovce, ktorá pozostáva:

1. interiérové dovybavenie: kuchyňská linka, stoličky, stoly, skriňová zostava, konferenčná sedacia súprava, pódium, bezpečnostné mreže okien kultúrneho domu, ozvučovacia technika.

2. vedľajšie náklady: projekčné práce a inžiniering, propagácia a informovanosť

Po rekonštrukcii exteriérov a čiastočnej úprave interiéru kultúrneho domu vznikne bezpečné, moderne vybavené miesto pre spoločné stretnutia, vystúpenia, športové, výtvarné, hudobné a tanečné podujatia, miesto pre rozvoj folklóru a realizáciu spoločných nápadov.

Realizáciou projektu dôjde :

  • k zlepšeniu kvality kultúrneho a sociálneho života našich obyvateľov,
  • k výmene vedomostí a skúseností medzi regionálnymi, miestnymi inštitúciami, ktoré ovplyvnia rozvoj priateľstva a spoluprácu obce Lackovce s partnerskou obcou Besko a ďalšími obcami Koškovského mikroregiónu,
  • spoločné stretnutia a podujatia pozitívne ovplyvnia imidž našej obce, posilnia poznanie kultúrneho dedičstva a tradícií a prispejú ku kultúrnemu oživeniu bežného života našich občanov.

Realizácia projektu bude ukončená v mesiaci december 2009.

  Územie realizácie projektu: 

       Obec Besko, okres Sanok, štát Poľská republika 
       Slovenská republika, Prešovský samosprávny kraj, Okres Humenné,Koškovský mikroregión

Rozpočet projektu:
Partneri ERDF
/ € /
Národné spolufinancovanie
/ € /
Spolu
(2+3)
/ € /
% dofinancovania
z ERDF
(2/4)
1 2 3 4 5
Partner Vedúci 887921,22 156692,00 1044613,22 85,00%
Partner 1 54740,65 9660,11 64400,76 85,00%
Partner 2 38439,89 6783,51 45223,4 85,00%
Partner 3 56632,81 9994,02 66626,83 85,00%
Partner 4 33451,50 5903,21 39354,71 85,00%
Partner 5 28231,76 4982,08 33213,84 85,00%
Partner 6 44455,29 7845,05 52300,34 85,00%
Partner 7 31741,69 5601,47 37343,16 85,00%
Partner 8 48416,65 8544,11 56960,76 85,00%
Partner 9 51057,56 9010,16 60067,72 85,00%
Partner10 29930,29 5281,82 35212,11 85,00%
Partner11 57953,26 10227,05 68180,31 85,00%
Partner12 25528,78 4505,08 30033,86 85,00%
Partner13 51057,56 9010,16 60067,72 85,00%
Partner14 68076,75 12013,54 80090,29 85,00%
Partner15 19660,09 3469,43 23129,52 85,00%
Spolu 1527295,75 269522,80 1796818,55 85,00%

 

RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU /
ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU  

Čítaj otvorením tejto webovej adresy:

http://www.lackovce.estranky.sk/archiv/uploaded/19

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie