Menu
Obec Lackovce
Lackovce

Civilná ochrana

INFORMAČNÝ SYSTÉM CO

18. 7. 2013

Informačný systém CO tvorí hlásna služba informačná služba CO. Včasné varovanie obyvateľstva pred hroziacim nebezpečenstvom zabezpečuje hlásna služba CO, ktorá okrem toho zabezpečuje aj vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnej udalosti. Informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií. 

Hlásna služba CO sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou CO, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá CO a technické prostriedky na území mesta. 

Varovaciu a vyrozumievaciu sieť CO dopĺňa samostatný systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb – autonómny systém a to na území ohrozenom nebezpečnou látkou. Na území mesta Humenné sú štyri takéto systémy.

Technické prostriedky:

 • sirény,
 • rozhlas a televízia,
 • domáce rozhlasy,
 • miestne informačné prostriedky obce,
 • systémy automatizovaného varovania,
 • verejné elektronické komunikačné siete,
 • verejná telefónna sieť,
 • pohyblivý prostriedok.

Varovné signály

sú dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

Všeobecné ohrozenie
 • 2 minútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Ohrozenie vodou
 • 6 minútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
Koniec ohrozenia
 • 2 minútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
 • Vyhláška č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok IS CO v znení neskorších predpisov

PRESKÚŠANIE PREVÁDZKYSCHOPNOSTI SIRÉN V ROKU 2013

o 12,00 hod dvojminútovým stálym tónom v dňoch:

 11.01., 08.02., 08.03., 12.04., 10.05.,14.06., 12.07., 09.08., 13.09., 11.10., 08.11., 13.12.

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie