Obec Lackovce
Lackovce

Protipovodňový plán obce

POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE

18. 7. 2013

ČO ROBIŤ V PRÍPADE  OHROZENIA VZNIKU POVODNÍ A ZÁPLAV:

 • v prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto,
 • pokiaľ máte dostatok času:
  • vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
  • vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
  • uzatvorte všetky okná,
  • pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie,
  • pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2–3 dni,
  • zoberte si nepremokavú obuv a odev,
  • odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
  • informujte svojich susedov,
  • pripravte evakuáciu zvierat,
  • pripravte si evakuačnú batožinu,
  • dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.

ZÁKONY A VYHLÁŠKY SÚVISIACE SO ZABEZPEČOVANÍM A RIADENÍM OCHRANY PRED POVODŇAMI

DOTAZNÍK - Prieskum názorov týkajúcich sa rozvoja obce Lackovce

Vážení spoluobčania,

v súvislosti s prípravou nového strategického rozvojového dokumentu pre obec Lackovce Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do procesu prípravy tohto dokumentu. Tým, že vyplníte dotazník a vyjadríte tak svoj názor na rôzne oblasti  života v našej obci, môžete pozitívne ovplyvniť budúcnosť našej obce a  zvýšiť kvalitu života v nej.

Dotazník je anonymný. Vaše názory budú spracované a premietnuté do relevantných častí rozvojového dokumentu.

Ďakujeme za spoluprácu a spoluúčasť.

Link:

https://forms.office.com/r/aV98j9NeWg

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie