Obec Lackovce
Lackovce

Publicita projektu "Revitalizácia oddychovej zóny pri vodnom zdroji "studnička" v k. ú. Lackovce

Revitalizácia oddychovej zóny pri vodnom zdroji