Menu
Obec Lackovce
Lackovce

VZN

VZN č. 78/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Lackovce Typ: PDF dokument, Velkosť: 282.93 kB

VZN č. 77/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Lackovce Typ: PDF dokument, Velkosť: 294.48 kB

VZN č. 76/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Lackovce Typ: PDF dokument, Velkosť: 310.53 kB

VZN č. 75/2023 o miestnych daniach na území obce Lackovce Typ: PDF dokument, Velkosť: 290.44 kB

VZN č. 74/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Lackovce Typ: PDF dokument, Velkosť: 289.57 kB

VZN č. 73/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1 ÚPN O Lackovce Typ: PDF dokument, Velkosť: 722.83 kB

VZN 72/2023 ktorým sa zrušuje VZN 52/2019 o financovaní materskej školy a škoského zariadenia zriadeného obcou Typ: PDF dokument, Velkosť: 270.61 kB

VZN 71/2023 o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou Lackovce (291.83 kB)

VZN 70/2022 Dodatok č. 2 VZN 52/2019 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou (280.47 kB)

VZN 69/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Lackovce (308.61 kB)

VZN 68/2022 ÚPN O Lackovce (164.26 kB)

VZN 67-2021 Dodatok č. 1 VZN 54-2019 o miestnych daniach na území obce (275.34 kB)

VZN 66-2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (314 kB)

VZN 65-2021 Dodatok č. 1 VZN 56-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce (280.15 kB)

VZN 64-2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lackovce (310.58 kB)

VZN 63-2021 Dodatok č. 1 VZN 52-2019 o financovaní materskej školy a školského zariadenia zriadených obcou (280.38 kB)

VZN 62-2021 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb (286.87 kB)

VZN 61-2021 o vodení psov o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva obce psími výkalmi (292.1 kB)

VZN 60-2021 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce (295.92 kB)

VZN 59-2021 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa (278.12 kB)

VZN 58-2021 o pravidlách času predaja v obci Lackovce (286.44 kB)

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lackovce (440.72 kB)

Pravidlá kontrolnej činnosti v obci Lackovce (372.22 kB)

VZN č. 54_2019 o miestnych daniach na území obce.pdf (290.1 kB)VZN č. 55_2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (309 kB)

VZN č. 53_2019 o dani z nehnuteľností na území obce.pdf (291.06 kB)

VZN č. 52_2019 financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou.pdf (297.92 kB)

VZN č. 51_2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce.pdf (353.76 kB)

VZN č. 50_2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany ver. zelene na území obce.pdf (309.32 kB)

VZN č. 49_2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.pdf (294.19 kB)

VZN č. 48/2019 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

VZN č. 47/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

VZN č. 46/2019 o výške mesačného príspevku v MŠ a školských zriadeniach zriadených obcou

Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 37/2015

VZN 37/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 35/2014 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Lackovce

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie