Obec Lackovce
Lackovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 8. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 05/2022

011/2022

0,00 EUR

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

17. 8. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2021-0899

010/2022

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Lackovce

20. 7. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 485/5/2011/Závod HN

009/2022

0,00 EUR

Obec Lackovce

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

14. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-V254-512-001-009

008/2022

60 988,46 EUR

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o. z.

Obec Lackovce

14. 7. 2022

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 443/134/2022/IÚ

007/2022

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

30. 6. 2022

Zmluva č. 909/2022/OPR o poskytnutí dotácie

006/2022

2 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

17. 6. 2022

Zmluva o dielo

005/2022

1 000,00 EUR Tisíc eur

Mgr. Marián Buday

Obec Lackovce

2. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 52102022

004/2022

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Nadácia SPP

Obec Lackovce

19. 5. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

003/2022

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Lackovce

27. 4. 2022

Mandátna zmluva č. 10/2022-ÚP

002/2022

750,00 EUR

STANIM, s. r. o.

Obec Lackovce

6. 4. 2022

Zmluva o dielo č. 05/2022

001/2022

64 153,78 EUR

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

25. 3. 2022

Dohoda č. 22/35/012/39

22/35/012/39

0,00 EUR

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

16. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-195-02-2022-SK

300,00 EUR Tristo eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lackovce

28. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí č. 01/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávani

30,00 EUR Tridsať eur

Mesto Humenné, zriaďovateľ Centra voľného času pri ZŠ Laborecká 66, 066 01 Humenné

Obec Lackovce

28. 1. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

24. 1. 2022

Kúpna zmluva č. 1782/VSD/2021

Kúpna zmluva č. 1782/VSD/2021

1,00 EUR Jedno euro

Východoslovenská distribučná, a. s.

Obec Lackovce

12. 1. 2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu č.3/2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

314,46 EUR Tristoštrnásť eur štyridsaťšesť centov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

7. 1. 2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu č. 2/2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

257,40 EUR Dvestopäťdesiatsedem eur štyridsať eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

7. 1. 2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu č. 1/2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

514,80 EUR Päťstoštrnásť eur osemdesiat eurocentov

STOMADENT SK s. r. o.

Obec Lackovce

29. 12. 2021

Dodatok 2 k zmluve o poskytovaní servisu výpočtovej techniky č. 01102011

Dodatok 2

70,00 EUR Sedemdesiat eur

Ingrid Bakajsová BENET

Obec Lackovce

16. 12. 2021

Kúpna zmluva č. 02/2021

Kúpna zmluva č. 02/2021

36 030,00 EUR Tridsaťšesťtisíctridsať eur

Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM

Obec Lackovce

8. 12. 2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

SEWA, a. s.

Obec Lackovce

19. 11. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Ing. Ján Hančar

Obec Lackovce

4. 11. 2021

Dodatok 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

Dodatok 2/2021

0,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Lackovce

29. 10. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č.1

178 594,32 EUR Stosedemdesiatosemtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur tridsaťdva eurocentov

EUROVIA SK, a. s.

Obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 213

DOTAZNÍK - Prieskum názorov týkajúcich sa rozvoja obce Lackovce

Vážení spoluobčania,

v súvislosti s prípravou nového strategického rozvojového dokumentu pre obec Lackovce Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do procesu prípravy tohto dokumentu. Tým, že vyplníte dotazník a vyjadríte tak svoj názor na rôzne oblasti  života v našej obci, môžete pozitívne ovplyvniť budúcnosť našej obce a  zvýšiť kvalitu života v nej.

Dotazník je anonymný. Vaše názory budú spracované a premietnuté do relevantných častí rozvojového dokumentu.

Ďakujeme za spoluprácu a spoluúčasť.

Link:

https://forms.office.com/r/aV98j9NeWg

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie