Obec Lackovce
Lackovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 9 .2020

Zmluva č. 489/2020/DPR

Zmluva č. 489/2020/DPR

800,00 EUR Osemsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

24. 8 .2020

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 06/2018

Dodatok č. 2

11 903,27 EUR Jedenásťtisícdeväťstotri eur dvadsaťsedem eurocentov

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

15. 7 .2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR Neuvedené

Spoluvlastníci parcely CKN-886/66

Obec Lackovce

14. 7 .2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Dodatok č.1/2020 k zmluve o monožstvovom zbere, pr

358,60 EUR Tristopäťdesiat osem eur šesťdesiat eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

13. 7 .2020

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

262,66 EUR Dvestošesťdesiatdva eur 66 eurocentov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

10. 7 .2020

Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 2/2020

0,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Lackovce

6. 7 .2020

Kúpna zmluva č. 03/2020

Kúpna zmluva č. 03/2020

48 180,00 EUR Štyridsaťosemtisícstoosemdesiat eur

Ing. Martina Dudová Buď kreatívny

Obec Lackovce

11. 6 .2020

Kúpna zmluva č. 01/2020

Kúpna zmluva č. 01/2020

6 660,00 EUR Šesťtisícšestošesťdesiat eur

Mgr. Monika Harvanová

Obec Lackovce

10. 6 .2020

Kúpna zmluva č. 02/2020

Kúpna zmluva č. 02/2020

5 760,00 EUR Päťtisícsedemstošesťdesiat eur

MUDr. Milan Vahovič

Obec Lackovce

4. 6 .2020

Zmĺuva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 49/2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipal

8 000,00 EUR Osemtisíc eur

Nadácia SPP

Obec Lackovce

30. 4 .2020

Zmluva a dielo

Zmluva o dielo

13 380,00 EUR Trinásťtisíctristoosemdesiat eur

ZAVLAHY, s. r. o.

Obec Lackovce

2. 4 .2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Lackovce

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národ

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Lackovce

7. 2 .2020

Zmluva o dodaní tovaru

Zmluva o dodaní tovaru

14 439,60 EUR Štrnásťtisícštyristotridsaťdeväť eur šesťdesiat eurocentov

SkyNet Infrastructure s. r. o.

Obec Lackovce

30. 1 .2020

Dodatok č. 1 k ZoD č. 06/2018

Dodatok č. 1 k ZoD č. 06/2018

29 888,84 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstoosemdesiatosem eur osemdesiatštyri eurocentov

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

10. 1 .2020

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

466,18 EUR Styristošesťdesiatšesť eur osemnásť eurocentov

STOMADENT SK s. r. o.

Obec Lackovce

10. 1 .2020

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

466,18 EUR Štyristošesťdesiatšesť eur osemnásť eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

9. 1 .2020

Kúpna zmluva č. 07/2019

Kúpna zmluva č. 07/2019

48 180,00 EUR Štyridsaťosemtisícstoosemdesiat eur

Ing. Martina Dudová PhD, Buď kreatívny

Obec Lackovce

3. 1 .2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

ZoD 01/2020

78 033,35 EUR Sedemdesiaosemtisíctridsaťtri eur 35 centov

Pavel Múka - RECO

Obec Lackovce

16. 12 .2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201915134

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

100,80 EUR Jednostoeur osemdesiat eurocentov

Disig, a. s.

Obec Lackovce

5. 11 .2019

Dohoda č. 1

Dohoda č. 1

0,00 EUR

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

30. 10 .2019

Kúpna zmluva č. 06/2019

Kúpna zmluva č. 06/2019

29 700,00 EUR Dvadsaťdeväťtisícsedemsto eur

Vitalii Shumeiko

Obec Lackovce

28. 10 .2019

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 02/2016

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 02/2016

0,00 EUR

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

28. 10 .2019

Dodatok k zmluve o dielo č. 01-03-2016

Dodatok k zmluve o dielo č. 01-03-2016

Neuvedené

KApAR, s.r.o.

Obec Lackovce

25. 10 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí č. 02/2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávani

0,00 EUR

LAURA, združnie mladých

Obec Lackovce

22. 10 .2019

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškondňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu č. 03/2019

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňoan

360,07 EUR Tristošesťdesiat eur sedem eurocentov

STOMADENT SK s. r. o.

Obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 143

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie