Obec Lackovce
Lackovce

Marec mesiac knihy

V tomto hesle sa niesol I. ročník súťaže v prednese slovenskej literatúry a prózy v MŠ – Lackovce dňa 16. marca 2009, na ktorej si vzájomne "zmerali sily" nielen deti predškolského veku, ale aj tí najmladší.

Podujatie otvorila pani riaditeľka MŠ Marta Behunová, ktorá spolu s pani učiteľkou

Mgr. Martinou Terefenkovou srdečne privítali všetkých zúčastnených a v neposlednoom rade aj pani starostku obce, Ing. Ľuboslavu Hofericovú.

Učiteľky so svojimi žiakmi, ale aj prítomní rodičia a pani starostka potvrdili, že podujatie postavili na podnetnom základe slovenskej literatúry a má sympatickú príťažlivosť. Potvrdili to hlavne detskí recitátori, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku.

I. kategóriu tvorili deti 3 - 4 ročné a II. kategória bola zostavená z tých starších 4 – 5 ročných detí MŠ v Lackovciach.

Výber poézie a prózy bol naozaj rozmanitý a pestrý. Deti prednášali naučené básne a rozprávky s veľkou radosťou a tiež s očakávaním toho najlepšieho výkonu.

Rozhodovanie nebolo vôbec jednoduché. No nakoniec sa rozhodlo. Hodnotiaca porota navrhla

v I. kategórii prvenstvo Peťkovi Fedorcovi, druhé miesto prisúdila Peťke Šarišskej a tretie Šimonkovi Terefenkovi.

Medzi 4 – 5 ročnými deťmi v II. kategórii sa najvyššie umiestnil Matúš Totcimak, za ním nasledoval Ondrej Vasilco a Lucka Šarišská získala tretie miesto.

Všetci súťažiaci dostali sladké odmeny a samozrejme aj diplom za účasť.

I. kolo tejto recitačnej súťaže sa ukončilo veľkým potleskom, ktorý patril tým najmenším – našim deťom, ktoré nám urobili veľkú radosť a postarali sa o krásny umelecký zážitok.

S otvorením ďalšieho II. kola recitačnej súťaže vopred počítajú všetci rodičia našich škôlkárov.

Už teraz sa tešíme!

Mgr. Martina Terefenková- učiteľka MŠ

DOTAZNÍK - Prieskum názorov týkajúcich sa rozvoja obce Lackovce

Vážení spoluobčania,

v súvislosti s prípravou nového strategického rozvojového dokumentu pre obec Lackovce Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do procesu prípravy tohto dokumentu. Tým, že vyplníte dotazník a vyjadríte tak svoj názor na rôzne oblasti  života v našej obci, môžete pozitívne ovplyvniť budúcnosť našej obce a  zvýšiť kvalitu života v nej.

Dotazník je anonymný. Vaše názory budú spracované a premietnuté do relevantných častí rozvojového dokumentu.

Ďakujeme za spoluprácu a spoluúčasť.

Link:

https://forms.office.com/r/aV98j9NeWg

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie