Lackovce
Lackovce

Mikuláš

Aj tento rok ako obvikle do našej dediny zavítal 5.decembra sv. Mikuláš aj so svojim pomocníkom anjelom. Najprv deti materskej školy privítali Mikuláša rôznými básničkami, modlidbičkami, pesníčkami a až tak si mohli prevziať svoje balíčky plné sladkosti. Dôležité  však bolo, sľúbiť Mikulášovi, že budú dobé a poslušne.