Obec Lackovce
Lackovce

Projekt cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 - 2013

  P  r o j e k t     c e z h r a n i č n e j   s p o l u p r á c e  1

1

PL-SK 2007-2013

 

 

Názov projektu  : Kultúra bez hraníc.

Výstavba a modernizácia Poľsko -Slovenských

kultúrnych domov 

Obec Besko a 15 obci Koškovského Mikroregiónu

DOTAZNÍK - Prieskum názorov týkajúcich sa rozvoja obce Lackovce

Vážení spoluobčania,

v súvislosti s prípravou nového strategického rozvojového dokumentu pre obec Lackovce Vám ponúkame možnosť zapojiť sa do procesu prípravy tohto dokumentu. Tým, že vyplníte dotazník a vyjadríte tak svoj názor na rôzne oblasti  života v našej obci, môžete pozitívne ovplyvniť budúcnosť našej obce a  zvýšiť kvalitu života v nej.

Dotazník je anonymný. Vaše názory budú spracované a premietnuté do relevantných častí rozvojového dokumentu.

Ďakujeme za spoluprácu a spoluúčasť.

Link:

https://forms.office.com/r/aV98j9NeWg

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Športový deň 2017 9