Menu
Obec Lackovce
Lackovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 11. 2018

Dohoda uzatvorená podľa §10odst. 3, ods. 9 a nasl.zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Neuvedené

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

15. 10. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 740/18

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lackovce

11. 10. 2018

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 823/163/2018/IÚ

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č.

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

3. 10. 2018

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 740/18

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným ve

30 542,74 EUR Tridsaťtisícpäťstoštyridsaťdva eur sedemdesiatštyri eurocentov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Lackovce

5. 9. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

720,00 EUR

Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor

Obec Lackovce

4. 9. 2018

Zmluva o dielo č. 06/2018

Zmluva o dielo č. 06/2018

29 889,14 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstoosemdesiatdeväť eur štrnásť eurocentov

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

27. 8. 2018

Kúpna zmluva č. 02/2018

Kúpna zmluva č. 02/2018

18 070,00 EUR Osemnásťtisícsedemdesiat eur

Kamil Vargha

Obec Lackovce

24. 8. 2018

Kúpna zmluva č. 03/2018

Kúpna zmluva č. 03/2018

18 070,00 EUR Osemnásťtisícsedemdesiat eur

Gabriela Smetanková, rod. Lukáčová

Obec Lackovce

17. 8. 2018

Zmluva č. 524/2018/OK

Zmluva č. 524/2018/OK

800,00 EUR Osemsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

2. 7. 2018

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

179,58 EUR Stosedemdesiatdeväť eur päťdesiatosem eurocentov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

5. 6. 2018

Kúpna zmluva č. 01/2018

Kúpna zmluva č. 01/2018

45 578,00 EUR Štyridsaťpäťtisícpäťstosedemdesiatosem eur

MUDr. Pavol Olach a Mgr. Lenka Olachová Burášová, rod. Burášová

Obec Lackovce

5. 6. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 900,00 EUR Tritisícdeväťsto eur

Obec Lackovce

Marta Zálehová, rod. Košická a Ivana Lukáčová, rod. Zálehová

18. 5. 2018

Dodatok č. 3 k ZoD č. 231/02/10/HSV

Dodatok č. 3 k ZoD č. 231/02/10/HSV

56 842,18 EUR Päťdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťdva eur osemnásť eurocentov

PEhAES,a.s

Obec Lackovce

4. 5. 2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY /36/2018 z Nadačného fondu Minicipality pri Nadácii SPP

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICI

8 500,00 EUR Osemtisícpäťsto eur

Nadácia SPP Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP

Obec Lackovce

25. 4. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 1

0,00 EUR

NATUR-PACK, a. s.

Obec Lackovce

19. 4. 2018

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

Neuvedené

STOMADENT SK, a. s.

Obec Lackovce

12. 4. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

ZoP/2018/148

364,58 EUR Tristošesťdesiatštyri eur päťdesiatosem eurocentov

Východoslovenská distribučná, a. s.

Obec Lackovce

27. 9. 2017

Sponzoroská zmluva

Sponzorská zmluva

200,00 EUR Dvesto eur

MARBER, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

4. 9. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

5,00 EUR Päť eur

PROALERGO, s. r. o.

Obec Lackovce

4. 9. 2017

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

Zmluva o pokytovaní stravovacích služieb

2,09 EUR Dve eurá deväť eurocentov

PROALERGO, s. r. o.

Obec Lackovce

4. 9. 2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

720,00 EUR Sedemstodvadsať eur

Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor

Obec Lackovce

12. 6. 2017

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

213,51 EUR Dvestotrinásť eur päťdesiatjeden centov

Obec Lackovce

CARPIO - PARK

29. 5. 2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Obec Lackovce

Jozef Gregorovič a manželka Melánia Gregorovičová, rod. Ninčáková

24. 5. 2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 100,00 EUR Deväťtisícsto eur

Obec Lackovce

LOJAN EXCEL PLUS, s. r. o.

16. 5. 2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Obec Lackovce

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné - sídl. III. (filiálka Lackovce)

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 176-200 z 270

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria