Obec Lackovce
Lackovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 4. 2022

Zmluva o dielo č. 05/2022

001/2022

64 153,78 EUR

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

25. 3. 2022

Dohoda č. 22/35/012/39

22/35/012/39

0,00 EUR

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

16. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-195-02-2022-SK

300,00 EUR Tristo eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lackovce

28. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí č. 01/2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávani

30,00 EUR Tridsať eur

Mesto Humenné, zriaďovateľ Centra voľného času pri ZŠ Laborecká 66, 066 01 Humenné

Obec Lackovce

28. 1. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

24. 1. 2022

Kúpna zmluva č. 1782/VSD/2021

Kúpna zmluva č. 1782/VSD/2021

1,00 EUR Jedno euro

Východoslovenská distribučná, a. s.

Obec Lackovce

12. 1. 2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu č.3/2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

314,46 EUR Tristoštrnásť eur štyridsaťšesť centov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

7. 1. 2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu č. 2/2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

257,40 EUR Dvestopäťdesiatsedem eur štyridsať eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

7. 1. 2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu č. 1/2022

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

514,80 EUR Päťstoštrnásť eur osemdesiat eurocentov

STOMADENT SK s. r. o.

Obec Lackovce

29. 12. 2021

Dodatok 2 k zmluve o poskytovaní servisu výpočtovej techniky č. 01102011

Dodatok 2

70,00 EUR Sedemdesiat eur

Ingrid Bakajsová BENET

Obec Lackovce

16. 12. 2021

Kúpna zmluva č. 02/2021

Kúpna zmluva č. 02/2021

36 030,00 EUR Tridsaťšesťtisíctridsať eur

Ing. Martin Vagaský - VK SYSTEM

Obec Lackovce

8. 12. 2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

SEWA, a. s.

Obec Lackovce

19. 11. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Ing. Ján Hančar

Obec Lackovce

4. 11. 2021

Dodatok 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

Dodatok 2/2021

0,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Lackovce

29. 10. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č.1

178 594,32 EUR Stosedemdesiatosemtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur tridsaťdva eurocentov

EUROVIA SK, a. s.

Obec Lackovce

29. 10. 2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Humenné - sídl. III. (filiálka Lackovce)

Obec Lackovce

28. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

139,00 EUR Stotridsaťdeväť eur

MK hlas, s. r. o.

Obec Lackovce

25. 10. 2021

Darovacia zmluva č. 03/2021

Darovacia zmluva č. 03/2021

0,00 EUR

Branislav Brecik, Mgr. Dominika Brecikova

Obec Lackovce

21. 10. 2021

Zmluva č. 75/POD-702/21

Zmluva č. 75/POD-702/21

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Lackovce

1. 10. 2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

0,00 EUR

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Lackovce

3. 9. 2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb

Dodatok č. 2

0,00 EUR

PROALERGO, s. r. o.

Obec Lackovce

30. 8. 2021

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Lackovce

10. 8. 2021

Dohoda č. 21/35/054/107

Dohoda č. 21/35/054/107

5 380,64 EUR Päťtisíctristoosemdesiat eur šesťdesiatštyri eurocentov

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

30. 7. 2021

Darovacia zmluva č. 01/2021

Darovacia zmluva č. 01/2021

0,00 EUR

Michal Tkáč

Obec Lackovce

14. 7. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 253

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie