Menu
Obec Lackovce
Lackovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 3. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združe

0,00 EUR

NATUR-PACK, a. s.

Obec Lackovce

2. 3. 2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní servisu výpočtovej techniky č. 01102011

Dodatok k zmluve o poskytovaní servisu výpočtovej

0,00 EUR

Ingrid Bakajsová BENET

Obec Lackovce

26. 2. 2021

Kúpna zmluva č. 01/2021

Kúpna zmluva č. 01/2021

26,00 EUR Dvadsaťšesť eur

Štefan Branovský

Obec Lackovce

25. 1. 2021

Kúpna zmluva č. 05/2020

Kúpna zmluva č. 05/2020

6 220,00 EUR šesťtisícdvestodvadsať eur

Krištof Korenko

Obec Lackovce

25. 1. 2021

Dodatok 1/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

Dodatok 1/2021

0,00 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Lackovce

22. 1. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

930,00 EUR Deväťstotridsať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lackovce

21. 1. 2021

Zmluva č. C174.2021

Zmluva č. C174.2021

0,00 EUR

FECUPRAL, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

19. 1. 2021

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

466,18 EUR Štyristošesťdesiatšesť eur osemnásť eurocentov

STOMADENT SK s. r. o.

Obec Lackovce

19. 1. 2021

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

233,09 EUR Dvestotridsaťtri eur deväť eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

29. 12. 2020

Dohoda č. 20/35/012/80

Dohoda č. 20/35/012/80

0,00 EUR

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

29. 12. 2020

Dohoda č. 20/35/010/102

Dohoda č. 20/35/010/102

0,00 EUR

Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Humenné

Obec Lackovce

8. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Lackovce

2. 12. 2020

Dodatok č. 5 k ZoD 213/02/10/HSV

Dodatok č. 5 k ZoD č. 231/02/10/HSV

58 358,04 EUR Päťdesiatosemtisíctristopäťdesiatosem eur štyri eurocenty

PEhAES,a.s

Obec Lackovce

26. 11. 2020

Kúpna zmluva 04/2020

Kúpna zmluva č 04/2020

26 401,00 EUR Dvadsaťšesťtisícštyristojeden eur

PhDr. Václav Rajnič, Mária Dudiaková, Ing. Eva Marková, Alena Rothlingová

Obec Lackovce

12. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Lackovce

10. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

16,80 EUR Šestnásť eur osemdesiat eurocentov

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lackovce

19. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

71 910,66 EUR Sedemdesiatjedentisícdeväťstodesať eur šesťdesiatšesť eurocentov

MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Obec Lackovce

2. 9. 2020

Zmluva č. 489/2020/DPR

Zmluva č. 489/2020/DPR

800,00 EUR Osemsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

24. 8. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 06/2018

Dodatok č. 2

11 903,27 EUR Jedenásťtisícdeväťstotri eur dvadsaťsedem eurocentov

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

15. 7. 2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR Neuvedené

Spoluvlastníci parcely CKN-886/66

Obec Lackovce

14. 7. 2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Dodatok č.1/2020 k zmluve o monožstvovom zbere, pr

358,60 EUR Tristopäťdesiat osem eur šesťdesiat eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

13. 7. 2020

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

262,66 EUR Dvestošesťdesiatdva eur 66 eurocentov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

10. 7. 2020

Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 2/2020

0,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Lackovce

6. 7. 2020

Kúpna zmluva č. 03/2020

Kúpna zmluva č. 03/2020

48 180,00 EUR Štyridsaťosemtisícstoosemdesiat eur

Ing. Martina Dudová Buď kreatívny

Obec Lackovce

26. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Zmluva o pskytovaní služieb v oblasti triedeného z

0,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 270

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria