Menu
Obec Lackovce
Lackovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 12. 2020

Dodatok č. 5 k ZoD 213/02/10/HSV

Dodatok č. 5 k ZoD č. 231/02/10/HSV

58 358,04 EUR Päťdesiatosemtisíctristopäťdesiatosem eur štyri eurocenty

PEhAES,a.s

Obec Lackovce

26. 11. 2020

Kúpna zmluva 04/2020

Kúpna zmluva č 04/2020

26 401,00 EUR Dvadsaťšesťtisícštyristojeden eur

PhDr. Václav Rajnič, Mária Dudiaková, Ing. Eva Marková, Alena Rothlingová

Obec Lackovce

12. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Lackovce

10. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

16,80 EUR Šestnásť eur osemdesiat eurocentov

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lackovce

19. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

71 910,66 EUR Sedemdesiatjedentisícdeväťstodesať eur šesťdesiatšesť eurocentov

MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Obec Lackovce

2. 9. 2020

Zmluva č. 489/2020/DPR

Zmluva č. 489/2020/DPR

800,00 EUR Osemsto eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Lackovce

24. 8. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 06/2018

Dodatok č. 2

11 903,27 EUR Jedenásťtisícdeväťstotri eur dvadsaťsedem eurocentov

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

15. 7. 2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR Neuvedené

Spoluvlastníci parcely CKN-886/66

Obec Lackovce

14. 7. 2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Dodatok č.1/2020 k zmluve o monožstvovom zbere, pr

358,60 EUR Tristopäťdesiat osem eur šesťdesiat eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

13. 7. 2020

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

262,66 EUR Dvestošesťdesiatdva eur 66 eurocentov

CARPIO - PARK

Obec Lackovce

10. 7. 2020

Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 2/2020

0,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Lackovce

6. 7. 2020

Kúpna zmluva č. 03/2020

Kúpna zmluva č. 03/2020

48 180,00 EUR Štyridsaťosemtisícstoosemdesiat eur

Ing. Martina Dudová Buď kreatívny

Obec Lackovce

26. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

Zmluva o pskytovaní služieb v oblasti triedeného z

0,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Lackovce

11. 6. 2020

Kúpna zmluva č. 01/2020

Kúpna zmluva č. 01/2020

6 660,00 EUR Šesťtisícšestošesťdesiat eur

Mgr. Monika Harvanová

Obec Lackovce

10. 6. 2020

Kúpna zmluva č. 02/2020

Kúpna zmluva č. 02/2020

5 760,00 EUR Päťtisícsedemstošesťdesiat eur

MUDr. Milan Vahovič

Obec Lackovce

4. 6. 2020

Zmĺuva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č. 49/2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipal

8 000,00 EUR Osemtisíc eur

Nadácia SPP

Obec Lackovce

1. 6. 2020

Dodatok č. 4 k ZoD č. 231/02/10/HSV

Dodatok č. 4 k ZoD č. 231/02/10/HSV

65 367,50 EUR Šesťdesiatpäťtisíctristošesťdesiatsedem eur päťdesiat eurocentov

PEhAES,a.s

Obec Lackovce

30. 4. 2020

Zmluva a dielo

Zmluva o dielo

13 380,00 EUR Trinásťtisíctristoosemdesiat eur

ZAVLAHY, s. r. o.

Obec Lackovce

2. 4. 2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Lackovce

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie Národ

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Lackovce

4. 3. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 3

0,00 EUR

NATUR-PACK, a. s.

Obec Lackovce

21. 2. 2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok č. 1/2020

0,00 EUR

FÚRA, s. r. o.

Obec Lackovce

7. 2. 2020

Zmluva o dodaní tovaru

Zmluva o dodaní tovaru

14 439,60 EUR Štrnásťtisícštyristotridsaťdeväť eur šesťdesiat eurocentov

SkyNet Infrastructure s. r. o.

Obec Lackovce

30. 1. 2020

Dodatok č. 1 k ZoD č. 06/2018

Dodatok č. 1 k ZoD č. 06/2018

29 888,84 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstoosemdesiatosem eur osemdesiatštyri eurocentov

FERSTAV, spol. s. r. o.

Obec Lackovce

10. 1. 2020

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

466,18 EUR Styristošesťdesiatšesť eur osemnásť eurocentov

STOMADENT SK s. r. o.

Obec Lackovce

10. 1. 2020

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu

Zmluva o množstvovom zbere, preprave a zneškodňova

466,18 EUR Štyristošesťdesiatšesť eur osemnásť eurocentov

Dušan Žigo D&A

Obec Lackovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 258

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie