Menu
Obec Lackovce
Lackovce

Aktuality

Zobrazené 31-60 z 121
Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 21.07.2022

Dátum: 7. 7. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje, že dňa 21.07.2022 v čase od 11.30 do 13.00 hod. bude z dôvodu prác, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, prerušená distribúcia elektriny v obci Lackovce ...viac tu...

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 12.07.2022

Dátum: 7. 7. 2022

Východoslovenská distribučná, a. s. Košice oznamuje, že dňa 12.07.2022 v čase od 10.30 do 13.00 hod. bude z dôvodu prác, ktoré súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, prerušená distribúcia elektriny v obci Lackovce ...viac tu...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 27. 6. 2022

OR HaZZ v Humennom vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Humenné, Snina a Medzilaborce od 24.06.2022 v čase od 16.00 hod. do odvolania ...viac tu...

Zápis do Materskej školy

Zápis detí do MŠ

Dátum: 9. 5. 2022

Riaditeľstvo Materskej školy v Lackovciach oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 2. do 31. mája 2022 ...viac tu...

Požiar domov Ľubiša

Požiar domov v obci Ľubiša

Dátum: 31. 3. 2022

Obec Ľubiša, prosí o pomoc 7 rodinám, ktoré prišli po požiari o domov. Pre túto pomoc zriadila transparentný účet
Názov účtu: Pomoc rodinám: POŽIAR V ĽUBIŠI
Transparentný účet číslo IBAN: SK69 0900 0000 0051 8915 9746
V ich mene Vám ďakujeme za akýkoľvek finančný dar.

MDŽ 2022

Prianie k MDŽ

Dátum: 8. 3. 2022

Prianie k MDŽ.

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Dátum: 7. 3. 2022

Informácie Ministerstva vnútra SR k problematike obchodovania s ľuďmi. Ich cieľom je chrániť vojnových utečencov z Ukrajiny pred hrozbou trestného činu obchodovania s ľuďmi, bližšie informácie v prílohách.

Informácie o hrozbách pre utečencov

Informácie o hrozbách pre utečencov

Dátum: 7. 3. 2022

Zverejnenie informačných materiálov PSK o hrozbách pre utečencov, bližšie informácie v prílohách.

Poďakovanie

Poďakovanie občanom za zapojenie sa do zbierky pre bábätká na Ukrajine

Dátum: 4. 3. 2022

Milí Lackovčania, aj touto cestou Vám veľmi pekne ďakujeme za nezištnú pomoc a solidárnosť.

Dôležitý oznam

Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny - informácie

Dátum: 3. 3. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejňuje informácie o poskytnutí dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom na území Slovenskej republiky. Bližšie informácie v prílohe.

Dôležitý oznam

Koordinačné centrum RHCP Sobrance

Dátum: 3. 3. 2022

KOORDINAČNÉ CENTRUM RHCP SOBRANCE
(Krízový štáb RHCP Sobrance):
+421 961 763 277
- Všetky možné voľné ubytovacie kapacity, humanitárna pomoc, dobrovoľníci hlásiť: uosppz@minv.sk, www.ktopomozeukrajine.sk

- Zabezpečenie ubytovania: 0915 795 389
- Zabezpečenie dopravy: 0915 793 852

Poďakovanie občanom

Poďakovanie občanom

Dátum: 2. 3. 2022

Milí Lackovčania, chcem sa Vám poďakovať ako starostka obce, ale aj v mene členov miestneho spolku SČK, že sme v takom krátkom čase vedeli zmobilizovať sily a vyzbierať potrebný materiál a veci pre utečencov z Ukrajiny. Ďakujeme za solidárnosť a spolupatričnosť

Oznámenie

Oznámenie

Dátum: 2. 3. 2022

Obecný úrad Lackovce žiada obyvateľov našej obce, ktorí sa rozhodli pomôcť utečencom z Ukrajiny a 3. krajín kvôli konfliktu na Ukrajine a takéto osoby u seba v Lackovciach ubytovali, alebo plánujú ubytovať, aby túto skutočnosť – t.z. počet osôb a miesto ubytovania, hneď hlásili na obecnom úrade

Výpočet  úrovne vytriedenia komunálneho odpadu  1

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

Dátum: 2. 3. 2022

Tabuľka vytriedenia komunálneho dopadu obce Lackovce

Daňové priznanie na rok 2022

Upozornenie na podanie daňového priznania k dani na rok 2022

Dátum: 26. 1. 2022

Obec Lackovce, ako správa dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upozorňuje občanov, že do termínu 31.01.2022 je potrebné podať daňové priznanie na rok 2022 ... viac...

Požiar domu v Koškovciach

Pomoc rodine po požiari domu v obci Koškovce

Dátum: 26. 1. 2022

Vážení občania,
Obec Koškovce v snahe pomôcť rodine, ktorej vyhorel rodinný dom, zriadila transparentný účet na odstránenie škôd ... viac tu...

Novoročný pozdrav

Novoročný pozdrav

Dátum: 29. 12. 2021

Novoročný pozdrav

Odchody autobusov platné od 12.12.2021

Odchody autobusov platné od 12.12.2021

Dátum: 8. 12. 2021

Odchody autobusov zo zastávky Lackovce č. d. 39, platné od 12.12.2021.
Upozorňujeme na pridaný nový spoj Lackovce-Humenné s odchodom o 16.40 hod. zo zastávky Lackovce pri č. d. 39.
Podrobnejší prehľad v prílohe.

Nádoba na sklo

Zisťovanie záujmu o zberné nádoby na sklo

Dátum: 1. 12. 2021

Obec Lackovce začína od 01. januára 2022 vykonávať separovaný zber skla už aj s možnosťou zberu a zhromažďovania tejto komodity v plastových nádobách zelenej farby.
Na základe uvedeného zisťujeme záujem občanov o zakúpenie zelenej nádoby na zber skla v cene 18,- Eur. ...viac v prílohe..

Logo_PSk

"Ako sme si tu žili" - Projekt podporený z rozpočtu PSK

Dátum: 22. 11. 2021

"Projekt podporený z rozpočtu PSK" Na základe zmluvy č. Ú PSK 1379/2021/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Obec Lackovce zrealizovala projekt s názvom „Ako sme si tu žili".

Výsadba oddychovej zóny a verejného priestranstva

Dátum: 27. 10. 2021

Obec Lackovce zrealizovala projekt "Výsadba oddychovej zóny a verejného priestranstva"
"Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny"
Cieľom projektu bolo obnova vzhľadu obce do formy dedinského prostredia a zvýšenie pridanej hodnoty oddychovej zóny pri miestnom kostole a ...

SČK

Finančná zbierka

Dátum: 29. 9. 2021

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Lackovciach organizuje finančnú zbierku pre rodinu Dolobáčovú, ktorej rodinný dom bol poškodený požiarom ...viac tu...

PSK logo

Maľovanie priestorov kultúrneho domu s obecným úradom

Dátum: 28. 9. 2021

"Projekt podporený z rozpočtu PSK" Na základe zmluvy č. Ú PSK 811/2021/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Obec Lackovce zrealizovala projekt s názvom „Maľovanie priestorov kultúrneho domu s obecným úradom"

Omša pri kaplnke 1

Omša pri kaplnke

Dátum: 16. 9. 2021

Aj napriek nepriazni počasia sa v piatok 27. augusta 2021 v miestnom lese nad obcou Lackovce stretli veriaci, aby tak už po piaty-krát mohli pri kaplnke Panny Márie sláviť svätú omšu ...viac tu...

Oznam - straty a nálezy

Oznam - straty a nálezy

Dátum: 19. 7. 2021

V lese v katastrálnom území obce Lackovce sa našiel náramkový diaľkový ovládač k akčnej kamere. Prosíme majiteľa, aby sa prihlásil v kancelárii Obecného úradu Lackovce osobne alebo telefonicky na čísle 057/788 53 30. Bližšie informácie podáme až po nahlásení straty.

Optická trasa - líniová telekomunikačná stavba

Stanovisko obce k líniovej telekomunikačnej stavbe

Dátum: 14. 7. 2021

Stanovisko obce k stavbe „Optická trasa na pripojenie stožiara Toweecom a.s. naoptickú sieť Orange Slovensko a.s., optická trasa Humenné Medzilaborce, časť A Okres Humenné“ líniová telekomunikačná stavba.

Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a. s. na optickú sieť Orange Slovensko, a. s. Optická trasa Humenné-Medzilaborce 1

Optická trasa pre pripojenie stožiarov Towercom, a. s. na optickú sieť Orange Slovensko, a. s. Optická trasa Humenné-Medzilaborce

Dátum: 21. 6. 2021

Obec Lackovce oznamuje, že spoločnosť Towercom, a. s. a Orange, a. s. v zastúpení spoločnosťou M-Tel, a. s. plánuje výstavbu stavby „Optická trasa pre pirpojenie stožiarov Towercom a. s. na optickú sieť Orange, a. s. Optická trasa Humenné-Medzilaborce“. Uvedená trasa prechádza aj ...viac tu...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 18. 6. 2021

OR HaZZ v Humennom v zmysle požiarnej prevencie vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov... viac v prílohe...

SODB 2021

Kontaktné miesto otvorené aj cez víkend

Dátum: 11. 6. 2021

Asistované sčítanie sa realizuje na celom Slovensku od 3. mája a potrvá ešte do nedele 13. júna.
Kontaktné miesto pre asistované sčítanie zriadené v Kultúrnom dome Lackovce, Lackovce 37 bude pre občanov otvorené aj počas nadchádzajúceho víkendu ...viac tu...

Cez Iľovnícky hrebeň 2021

Cez Iľovnícky hrebeň 2021

Dátum: 25. 5. 2021

Občianske združenie Laborecká MTB Lackovce organizuje v nedeľu 30. mája 2021 cyklopretek "Cez Iľovnícky hrebeň 2021". Registrácia je možná elektronicky vopred alebo v nedeľu priamo na mieste štartu od 8.00 hod., štart bude o 10.00 hod. z futbalového ihriska Lackovce.

Zobrazené 31-60 z 121

Vzory tlačív

Vzory tlačív

Územný plán obce Lackovce

Územný plán obce Lackovce

VOĽBY A REFERENDÁ

Voľby a referendá

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie